Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-05-2019 18:26

Σύναψη Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής με το Καζακστάν

Υπογράφτηκε σήμερα 15 Μαΐου, 2019 στη Νουρσουλτάν του Καζακστάν, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και της Παρεμπόδισης της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους πάνω στο Εισόδημα. Τη Συμφωνία ,εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ,υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών τκ. Νίκος Χριστοδουλίδης και εκ μέρους του Καζακστάν, ο κ. Alikhan Smailov, Πρώτος Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών του Καζακστάν.

Η σύμβαση με το Καζακστάν θεωρείται καίριας σημασίας, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Καζακστάν, προσφέροντας ,παράλληλα ,νέες ευκαιρίες και καλύτερη προστασία στους φορολογικούς κατοίκους των δύο χωρών. Το Καζακστάν βρίσκεται στην καρδιά της Ευρασίας και αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και αυτό θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις επενδύσεις από και προς την Ευρώπη και Αμερική μέσω της Κύπρου.

Η νέα Σύμβαση βασίζεται στο νέο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ (OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital).

Η επικαιροποίηση, η διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Εξάλειψης της Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.