Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-05-2019 10:15

Προσφορά δωρεάν σεμιναρίων από τον ΟΑΥ για Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς και τους βοηθούς τους για πρακτική άσκηση στη χρήση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), σε συνέχεια της μεγάλης ζήτησης για πρακτική άσκηση στη χρήση του συστήματος πληροφορικής από Προσωπικούς και Ειδικούς Ιατρούς και τους βοηθούς τους, ανακοινώνει τη διοργάνωση νέας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη χρήση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια απευθύνονται σε προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στο ΓεΣΥ και στο βοηθητικό τους προσωπικό.

Θα εφαρμοστεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή.  

Τα σεμινάρια είναι διαρκείας δύο ωρών και θα διοργανωθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Κλήμεντος 17-19, Αίθουσα «Ευρώπη», 1061 Λευκωσία. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

22 Μαΐου 2019, Τετάρτη

Σεμινάριο 1, ώρα 8:45-10:45

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

 

Σεμινάριο 2, ώρα 11:15-13:15

23 Μαΐου 2019, Πέμπτη

Σεμινάριο 1, ώρα 8:45-10:45

Σεμινάριο 2, ώρα 11:15-13:15 

ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

 

24 Μαΐου 2019, Παρασκευή

Σεμινάριο 1, ώρα 8:45-10:45

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

 

Σεμινάριο 2, ώρα 11:15-13:15 

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η εκ των προτέρων εγγραφή στο περιβάλλον εκπαίδευσης εφόσον τα σεμινάρια θα γίνουν με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιατροί να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 22 557232 ή 22557280 από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, μεταξύ των ωρών 8:00-14:00.  

(ΜΛ)