Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-05-2019 14:45

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγές εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία,

(Β) Προαγωγές Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση),

(Γ) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

(Δ) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για την Μηχανολογία,

(Ε) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για τα Ξενοδοχειακά,

(ΣΤ) Πρόγραμμα συνεντεύξεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση)

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΜΓ/ΣΧ)