Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-05-2019 15:24

Απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων σε δημοσιεύματα στον Τύπο

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε απάντηση προς τα πολλαπλά δημοσιεύματα του Τύπου, σε σχέση με τις γραπτές δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου για το θέμα της ανακαίνισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Πάφου, ανακοινώνει τα ακόλουθα:     

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου, όπως και όλα τα αρχαιολογικά και εθνολογικά μουσεία που βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τυγχάνουν της αμέριστης προσοχής του Τμήματος. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την περαιτέρω ανάπτυξη της μουσειολογικής επιστήμης διεθνώς, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχωρεί σε εκσυγχρονισμό των μουσειολογικών προσεγγίσεων στα μουσεία, αναβαθμίζοντας σε όλη την Κύπρο την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Ο εκσυγχρονισμός των μουσείων και η ενημέρωση του κοινού, το οποίο έχει συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις από τα παλαιότερα αλλά και τα νεοϊδρυθέντα μουσεία (ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών), είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Ως εκ τούτου, μια πληθώρα επιστημονικών ειδικοτήτων στρατεύεται σε κάθε έργο (αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι-μουσειογράφοι, συντηρητές, αρχιτέκτονες, ειδικοί φωτισμού κ.ά.), με στόχο την επίτευξη του οράματος του Τμήματος Αρχαιοτήτων για τη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι κάθε έργο έχει τη δική του πολυπλοκότητα και διεπιστημονικότητα, καθώς το κάθε μουσείο έχει τη δική του ταυτότητα, τη δική του θεματική που εκφράζεται μέσα από τα αντικείμενα που παρουσιάζει και τη δική του δυναμική ως προς τον μουσειολογικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, βασική αρχή είναι η τήρηση των δημοσιονομικών διαδικασιών. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες του κράτους, ακολουθεί τις νενομισμένες διαδικασίες. Είναι προς μεγάλη έκπληξη η αναφορά στις δηλώσεις του κ. Φαίδωνος ότι εικάζεται ότι υπήρξαν προβλήματα στη συγγραφή προσφορών. Τα έγγραφα διαγωνισμών, καθώς και το αποτέλεσμα της Αναθεωρητικής Αρχής, στα οποία γίνεται αναφορά, είναι δημοσιευμένα. Σημειώνεται ότι ο οποιοσδήποτε προσφοροδότης έχει το αναντίρρητο δικαίωμα προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ενώ επίσης σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επικύρωσε την απόφαση του αρμόδιου οργάνου, δικαιώνοντας το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το κοινό ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες ανακαίνισης σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και Αρχαία Μνημεία, πάντα με γνώμονα την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς το κοινό με απώτερο στόχο την προστασία και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

____________

ΑΜ/ΣΧ