Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-05-2019 21:15

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη στα 2α Βραβεία Ενεργού Πολίτη

Yπευθυνότητα, συμμετέχει, ενημερώνεται, διεκδικεί, σέβεται, και το πιο σημαντικό, ενεργεί. Είναι μερικές από τις λέξεις κλειδιά στη χάρτα του ενεργού πολίτη όπως αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι λέξεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αξία της ενεργού πολιτότητας και του εθελοντισμού.

Αξία την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. 

Αναγνωρίζοντας την αξία αυτή, εφαρμόζουμε σύγχρονες πολιτικές για τον τρίτο τομέα,όπως αυτός διαμορφώνεται στο σύγχρονο περιβάλλον, τομέας ο οποίος βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες – Κοινωνία των Πολιτών, Ενεργός Πολιτότητα, Εθελοντισμός και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Τους τέσσερις πυλώνες εκσυγχρονίζουμε, αναβαθμίζουμε και στηρίζουμε ως Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Νομοθετήματα, υποδομές, Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, ηλεκτρονικά εργαλεία, έρευνες,  καινοτόμες πρωτοβουλίες, είναι μερικά μέτρα τα οποία έχουμε υλοποιήσει αυτά τα έξι χρόνια λειτουργίας του θεσμού.

Διεθνείς Οργανισμοί, Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή του τρίτου τομέα σε όλες, σχεδόν, τις πολιτικές τους, ώστε αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές, και περιλαμβάνουν στα σχέδια δράσης τους, την ουσιαστική συμμετοχή του τομέα. 

Η Κύπρος είναι μια από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την Κοινωνία των Πολιτών, την ενεργό πολιτότητα, τον εθελοντισμό και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Με σεβασμό στην αυτονομία του τομέα, αλλά σε συνεργασία με όλους, προχωρούμε στην αναβάθμιση και την ενδυνάμωσή του.  

Η σημαντικότερη πολιτική μας είναι η καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολίτη στα παιδιά και στους νέους και νέες. Αν θέλουμε μια κοινωνία η οποία έχει ενεργό συμμετοχή στα κοινά, με ψηλό δίχτυ πρόληψης στις εξαρτισιογόνες ουσίες, με χαμηλούς δείκτες παραβατικότητας, με ενδυναμωμένο το στοιχείο της προσωπικής ανάπτυξης, αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον προσφοράς και συμμετοχής, τόσο στα σχολεία αλλά και στην οικογένεια. Ένα  περιβάλλον,  το οποίο θα ενθαρρύνει την εμπλοκή των παιδιών και της νεολαίας, με βιωματικό τρόπο, σε δράσεις ενεργούς πολιτότητας και εθελοντισμού.

Προς εκπλήρωση του στόχου αυτού, να καταστεί δηλαδή ο εθελοντισμός συνείδηση επενδύοντας στα παιδιά και τους νέους, ετοιμάστηκε το Εγχειρίδιο της Καλλιέργειας του Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία  ,το οποίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, με τελικούς αποδέκτες τα παιδιά, γιατί πιστεύουμε πως μέσα από την παιδεία καθιερώνεται στους αυριανούς ενεργούς πολίτες η κοινωνική προσφορά ως αξία και μαζική κουλτούρα.

Σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια συνείδησης προσφοράς στα κοινά, έχουν και τα Βραβεία Ενεργού Πολίτη. Σκοπός και στόχος μας, τόσο της ΟΠΑΠ Κύπρου, του "Φιλελεύθερου", του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,  του Active Radio και του ΑΛΦΑ, είναι η ανάδειξη πρωτοβουλιών ,οι οποίες έχουν ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και ενδυναμώνουν τη δημοκρατία. Όλοι οι υποψήφιοι που βρίσκονται απόψε εδώ, αλλά και οι δεκάδες άλλοι που είχαν προταθεί, είναι παραδείγματα προς μίμηση και θεωρούμε ότι είναι σημαντικοί πολλαπλασιαστές και πρεσβευτές, για την ενθάρρυνση και άλλων πολιτών να ενταχθούν στο κίνημα του εθελοντισμού.

Οι κατηγορίες των βραβείων έχουν ιδιαίτερη σημασία. Οι εθελοντές εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, πάρα τον περιορισμένο ελεύθερό τους χρόνο, αναλαμβάνουν δράσεις εθελοντικής προσφοράς. Ενεργός πολίτης, άνω των 18 ετών, αφορά μεμονωμένους πολίτες ,οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με τη δράση σε ατομικό επίπεδο. Η νέα μας κατηγορία «Στρατεύσιμοι», αφορά στους χιλιάδες νέους μας οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα, αλλά έχουν και σημαντική εθελοντική δράση την οποία προάγει και η Εθνική Φρουρά. Και τέλος, μια σημαντική κατηγορία «Ενεργός πολίτης, μαθητής Λυκείου». Μέσα από τη δράση τους, στη σχολική κοινότητα ενθαρρύνουν και άλλους μαθητές και μαθήτριες, να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Η αποψινή εκδήλωση, πραγματοποιείται για να τιμήσουμε όλους εσάς, και να εξάρουμε την ανιδιοτελή προσφορά, την αλληλεγγύη, τον ανθρωπισμό. Η Δημοκρατία έχει ανάγκη από ενεργούς πολίτες, έχει ανάγκη από εσάς. Και η συμμετοχή σας στα βραβεία φέρνει στο προσκήνιο σημαντική και πολυδιάστατη δραστηριότητα με όλα τα ανεκτίμητα θετικά αποτελέσματα που έχει σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Απόψε, αυτό που έχει σημασία είναι η δράση και η προσφορά σας. Με την προσφορά σας μας κάνετε καλυτέρους. Εξυψώνετε τις αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής αναπτύσσοντας την έννοια του ανθρωπισμού και του αλτρουισμού. Συγχαίρω όλους τους υποψηφίους, αλλά και όσους θα βραβευτούν απόψε, τους συνεργάτες μας, την ΟΠΑΠ Κύπρου, τον  "Φιλελεύθερο", το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον Active Radio και τον ΑΛΦΑ, αλλά και όλους εσάς που μάς τιμάτε με την παρουσία σας.

(ΜΓ)