Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-05-2019 11:49

Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη θερινή περίοδο 2019

Εφαρμογή του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014

Ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπενθυμίζει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ότι οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των εργοδοτουμένων του και να διατηρεί ικανοποιητικές κλιματικές συνθήκες στον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, οι εργοδότες πρέπει να εφαρμόζουν τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματος του 2014 (Κ.Δ.Π. 291/2014), το οποίο έχει εκδώσει το καλοκαίρι του 2014 η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Κώδικας αυτός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, http://www.mlsi.gov.cy/dli.

Στόχος του Κώδικα Πρακτικής είναι να βοηθήσει τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτούμενους να εφαρμόσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας, προκειμένου να αποφεύγονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζόμενων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους και να δημιουργείται ένα ασφαλές, υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Ο Κώδικας προνοεί, μεταξύ άλλων, όπως τόσο οι εργοδότες όσο και οι αυτοεργοδοτούμενοι μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στον θερμικό φόρτο, όπως τη θερμοκρασία αέρα και τη σχετική υγρασία ή / και παρακολουθούν τα δελτία καιρού και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και αναλόγως πρέπει να ρυθμίζουν τις εργασίες τους, λαμβάνοντας κατάλληλα και επαρκή μέτρα για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της κατανόησης και εφαρμογής του Κώδικα ετοιμάστηκε Σύντομος Οδηγός με τίτλο «Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων». Επίσης, ετοιμάστηκε ενημερωτικό έντυπο «Προστασία των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα», το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές πρόνοιες του Κώδικα και τα απαιτούμενα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

  1. Καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων, ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και γενικά να διεξάγονται οι εργασίες σε σκιερό και αεριζόμενο χώρο. Οι επίπονες εργασίες στο ύπαιθρο με έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατό, τουλάχιστο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας (12:00-16:00).
  2. Συχνά μικρά διαλείμματα και ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος, καθώς και εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας. Για εργασίες με τη χρήση προστατευτικής ενδυμασίας ή εξοπλισμού απαιτούνται περισσότερα διαλείμματα για ανάπαυση.
  3. Η ενδυμασία των εργαζομένων πρέπει να είναι ελαφριά, χαλαρή (π.χ. είδη από βαμβάκι). Επίσης, όπου χρειάζεται πρέπει να χρησιμοποιείται καπέλο.
  4. Χρήση άφθονου και δροσερού πόσιμου νερού (θερμοκρασίας 10οC περίπου).
  5. Αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών.
  6. Όπου είναι εφαρμόσιμο χρήση ανεμιστήρων, σκιάστρων, ή άλλων μέσων που μειώνουν την έκθεση σε θερμότητα ή στην ηλιακή ακτινοβολία.
  7. Χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου. 

Συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας, όπως καρδιοαγγειακά ή άλλα νοσήματα, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συμβουλεύονται τον ιατρό τους.

Το προσωπικό του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο είναι στη διάθεση των εργοδοτών, εργοδοτουμένων και αυτοεργοδοτουμένων για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το θέμα.

(ΑΧ)