Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-05-2019 14:16

Συνάντηση ΚΟΑΠ με τον Γραμματέα (Υπουργό) Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβικής Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2019, συνάντηση στα κεντρικά γραφεία του, με τον Γραμματέα (Υπουργό) Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Δασών της Σερβικής Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας. Την Σερβική αντιπροσωπεία συνόδευαν Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας, όπου παρακάθισαν όλοι μαζί σε σύσκεψη.

Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό και θερμό κλίμα και εξεφράσθη η επιθυμία συναντήσεων και συνεργασίας μεταξύ της Βοϊβοδίνας και Κύπρου. Έγινε παρουσίαση από μέρους του Οργανισμού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του, την δομή του ΚΟΑΠ, τον τρόπο πληρωμών και εκταμιεύσεων των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ο Βοηθός Επίτροπος ανάφερε ότι ο ΚΟΑΠ θα βρίσκεται δίπλα στην Σερβική Αντιπροσωπεία για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί λόγω και της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του Οργανισμού Πληρωμών της Κύπρου.    

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποτείνονται στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy ή στο τηλ. 22 557777 – κα Μαρίνα Πετρίδου.

(ΑΧ/ΕΙ)