Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-05-2019 13:13

Σε εξέλιξη η διαδικασία επικαιροποίησης της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ως εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για την ετοιμασία και υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επικαιροποίηση της εν λόγω Στρατηγικής.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Η εκπόνηση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου, μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις, που θα στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ψηφιακή ετοιμότητα της Κύπρου», έληξε στις 23.5.2019 και ώρα 13:00. 

Υποβλήθηκαν προσφορές από επτά (7) οικονομικούς φορείς, γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς για το θέμα της Ψηφιακής Στρατηγικής.

 

( ΔΚ )