Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-05-2019 16:18

Ανακοίνωση Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

Ο Οργανισμός ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα του www.gesy.org.cy και στο σύνδεσμο Παροχείς/ Κατάλογοι Δραστηριοτήτων/ Κατάλογοι Δραστηριοτήτων Ειδικών Ιατρών έχουν αναρτηθεί οι αναθεωρημένοι κατάλογοι των δραστηριοτήτων της κάθε ειδικότητας των Ειδικών Ιατρών μαζί με τις σχετικές ενδεικτικές αμοιβές τους.

--------------------------

ΕΙ