Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-05-2019 17:42

Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε δηλώσεις του Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ για το θέμα των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών του ΥΠΠ

Αναφορικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας του ΑΚΕΛ, οι οποίες αναφέρονται στο ότι η Κυβέρνηση αθέτησε τις δεσμεύσεις της και δεν έχει παραδώσει την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών (ΠΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) στους ενδιαφερομένους, το Υπουργείο ενημερώνει ότι:

H έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Αγοράς Υπηρεσιών του ΥΠΠ έχει παραδοθεί στους ενδιαφερομένους από τις 18 Απριλίου 2019, για να ενημερωθούν και να διεξαχθεί ο διάλογος επί όλων των θεμάτων που αφορούν στα Προγράμματα.

Στόχος του ΥΠΠ παραμένει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ΠΑΥ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

---------------------------

ΙΠ/ΕΙ