Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-05-2019 17:55

Χαιρετισμός της ΥΜΕΕ κας Βασιλικής Αναστασιάδου στην 24η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου

Θα ήθελα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να προσφωνήσω την 24η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας σας.

Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου ,καθώς η συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι σημαντική.  

Η Ομοσπονδία σας από την ίδρυσή της έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση και ανάδειξη του επαγγέλματος του Εργολήπτη και του ρόλου που διαδραματίζει σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.

Η συνεισφορά σας στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των έργων ανάπτυξης, στην αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευαστικών έργων και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, μέσα από μακροχρόνιες προσπάθειες, είναι αξιοσημείωτη.

Το Οδικό Δίκτυο, τα Οικοδομικά ΄Εργα, τα Λιμάνια και τα Αεροδρόμια, οι Ενεργειακές Υποδομές, η Διαχείριση των αποβλήτων και η Περιβαλλοντική προστασία είναι μερικοί μόνο από τους τομείς και τα έργα  που έχουν κατασκευαστεί με επιτυχία στην Κύπρο με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής από Κυπριακές εργοληπτικές εταιρείες.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προσδίδει μεγάλη σημασία στη στήριξη των Κυπρίων Εργοληπτών, τους οποίους θεωρεί συνεργάτες  στην προσπάθεια ανάπτυξης των υποδομών που δημιουργούν τις συνθήκες για μια εύρωστη οικονομία, για κοινωνική ανάπτυξη, και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής για τους πολίτες της Κύπρου.

 Η Κυβέρνηση έχει πετύχει την τόνωση της οικοδομικής βιομηχανίας  τόσο μέσω  της προκήρυξης σημαντικών έργων όσο και μέσω άλλων κινήτρων για προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, τα οποία έχουν βοηθήσει σημαντικά τον τομέα.

Οι συντονισμένες δράσεις άλλωστε προς την κατεύθυνση αυτή, θα επιφέρουν  και μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η δυναμική ενθάρρυνση δραστηριοτήτων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία προς τους επενδυτές.

 Τα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται προσφέρουν σημαντικά οφέλη στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ παράλληλα δημιουργούν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Διαχρονικός στόχος άλλωστε της Κυβέρνησης είναι η προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και η προσέλκυση σοβαρών και ποιοτικών ξένων επενδύσεων, πάντοτε στο πλαίσιο σωστού προγραμματισμού και ενός ελκυστικού και σταθερού περιβάλλοντος.

 Τέτοιου είδους έργα σχετίζονται με τις υποδομές που απαιτούνται  σχετικά με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, έργα για την αναβάθμιση υφιστάμενων οικοδομών, αλλά και έργα, για τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών υποδομών.

 Η Κυβέρνηση, δρα μονίμως με στόχο την αναζήτηση τρόπων εκσυγχρονισμού των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης των έργων, ώστε να διευκολύνει τους εργολήπτες και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών, προκειμένου να  καταστεί η Κύπρος επιχειρηματικά καινοτόμα, ανταγωνιστική και εξωστρεφής.

Οι δείκτες ρυθμού ανάπτυξης και ,παράλληλα, η αυξημένη δραστηριότητα στον χώρο των επενδύσεων ακινήτων δείχνουν ότι οι προσπάθειες όλων μας, κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας έχουν επιτύχει στην αναζωογόνηση του τομέα.

Πέραν των όσων έργων έχουν ήδη δρομολογηθεί και εκτελούνται, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνεχίζει και εντείνει την προσπάθεια του για όσο το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη υλοποίηση των προϋπολογισμών και στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιεί και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί νέες σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης των έργων.

Φίλες και φίλοι,

 Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και ελπίζω ότι με τη συνεργασία όλων μας και με σταθερά βήματα θα επιτύχουμε τους στόχους μας για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της εποχής μας.

( ΔΚ )