Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-05-2019 08:35

Δυνατότητα εγκατάστασης της εφαρμογής “Air Quality Cyprus” σε κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό iOS

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα, το οποίο περιλαμβάνει εννέα Σταθμούς Παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται επιγραμμικά (on line) στην ιστοσελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές (applications) κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό Android και iOS.

Μέσω της εφαρμογής, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα, με τα χρώματα επιπέδου ρύπανσης σε χάρτη της Κύπρου, καθώς και με συγκεντρώσεις των ρύπων ανά σταθμό μέτρησης.

Σε συνέχεια της αναβάθμισης του λογισμικού της εφαρμογής “Air Quality Cyprus” σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση και σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOS.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή δωρεάν από το Google Play (Android) και το App Store (iOS) στους πιο κάτω συνδέσμους, αντίστοιχα:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cy.com.spectrum.airqualitycy&hl=en

και

https://itunes.apple.com/us/app/air-quality-cyprus/id1452326144#?platform=iphone

Οι χρήστες της παλαιάς εφαρμογής θα πρέπει να διαγράψουν την προηγούμενη και να εγκαταστήσουν τη νέα έκδοση της εφαρμογής.

(MΛ)