Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-05-2019 16:06

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρος Κώστα Χαμπιαούρη στη συνέντευξη Τύπου με θέμα τη μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη συνέντευξη Τύπου με θέμα τη μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος.

Είναι γεγονός ότι ,διαχρονικά ,η Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου έχει προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση, διανοίγοντας ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς ορίζοντες και στηρίζοντας ποικιλότροπα τους μαθητές, ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όταν ήρθε αντιμέτωπη με τα προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία των ορεινών περιοχών, η Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου προχώρησε σ’ ένα στρατηγικό πλάνο που θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί στους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του ιδρυτή της, Δημοσθένη Μιτσή, αλλά και στη δυνατότητα υποστήριξης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πιο πάνω πλάνου, ως πρώτος πυλώνας των μέτρων που προγραμματίστηκαν, είναι η μετεξέλιξη της σχολής σε Οικονομική Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος. Η επιδίωξη αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια παροχής της δυνατότητας σε μαθητές και μαθήτριες με κλίση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις οικονομικές και εμπορικές σπουδές, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, συνδέεται με τις προσπάθειες ανάπτυξης και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, αφού θα επιτρέψει τη συγκράτηση του πληθυσμού της περιοχής, καθώς και την προσέλκυση μαθητών και μαθητριών από όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Το Υπουργεόπ Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) υιοθέτησε την εισήγηση του Διαχειριστικού Συμβουλίου και ,ακολούθως, προώθησε στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για τη μετεξέλιξη της Σχολής. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2018 λήφθηκε η σχετική Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2019, η Σχολή να λειτουργήσει ως Οικονομική Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος, ακολουθώντας το μοντέλο του Αθλητικού και Μουσικού Σχολείου.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προαγωγή της αριστείας μέσα από υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών της, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν, χωρίς καθυστέρηση, στην αγορά εργασίας ή να ενταχθούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών.

Για να μπορέσει η Σχολή να λειτουργήσει ως Οικονομική Εμπορική (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία θα προσελκύει νέους και νέες από όλη την Κύπρο, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προδιαγραφές και υποδομές. Για τον σκοπό αυτό, το ΥΠΠ προχώρησε στη συγγραφή σχετικού αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος και θα μεριμνήσει για την ομαλή στελέχωσή της. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Σχολής δεσμεύτηκε για τα ακόλουθα:

  • Τη διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων κτηριακών και άλλων υποδομών, οι οποίες θα εξυπηρετούν την αποτελεσματική λειτουργία της ΟΕΣ.
  • Την ανάληψη του κόστους σίτισης των μαθητών και μαθητριών που θα παραμένουν στο σχολείο σε απογευματινό χρόνο. Καθώς και
  • την ανάληψη των διαχειριστικών και λειτουργικών εξόδων που θα συνεπάγεται η λειτουργία της ΟΕΣ.

Παράλληλα, το Διαχειριστικό Συμβούλιο δεσμεύεται να προβεί σε ενέργειες που θα εξασφαλίζουν τη διαμονή ενός αριθμού μαθητών/τριών που θα προέρχονται από περιοχές οι οποίες δεν επιτρέπουν την καθημερινή μετακίνησή τους από και προς τον τόπο κατοικίας τους, σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, σε χώρους πλησιέστερους στη Σχολή, καθώς και να συνδράμει, με όποιο τρόπο μπορεί στην υλοποίηση όλων των υπολοίπων ενεργειών που απαιτούνται για τη λειτουργία της ΟΕΣ στους χώρους της Σχολής, το συντομότερο δυνατό.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τον ρόλο της Σχολής για τον τόπο μας, ευχαριστεί τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία και για το έργο που επιτελούν. Ευχαριστεί ,επίσης, και όλους όσοι εργάστηκαν για τη μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος.

Σας ευχαριστώ.

---------------------------

ΕΙ