Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-06-2019 11:26

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο: "΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών"

 Η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα  "΄Ελεγχος Υπουργείου Εξωτερικών" που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

------------------------

 

(ΑΜ/ΣΧ)