Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-06-2019 13:48

Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Δράσης «ΑΘΗΝΑ 2019»

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλοσωρίζω, σήμερα, για την ανακοίνωση έναρξης της Δράσης «ΑΘΗΝΑ 2019», η οποία αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας. Θεωρώ ότι η εδώ παρουσία σας καταδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει για τη σημαντική αυτή δράση του Υπουργείου και θεωρώ ότι αποτελεί τη συνταγή για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εν γένει ανάπτυξη των κρατών. Ειδικότερα δε, η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων υψηλής τεχνολογίας ενισχύει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις ενός ασταθούς, συνεχώς μεταβαλλόμενου και περίπλοκου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει συνεχώς αυξανόμενη σημασία στην ανάπτυξη του τομέα έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας στην άμυνα, καθώς αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένης υψηλής τεχνογνωσίας, στην ενίσχυση της βιομηχανίας και γενικότερα της οικονομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε για πρώτη φορά στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για την άμυνα, του European Defence Fund (EDF), το οποίο θα συμπεριληφθεί στο επόμενο πολυετές Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαικής Ένωσης 2021-2027 και αναμένεται ότι θα διατεθούν 13 δις ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας, ενεργώντας στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο και πρωτοπορεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών και μικρομεσαίων  επιχειρήσεων στην Κύπρο και προκηρύσσει για πρώτη φορά την Δράση «ΑΘΗΝΑ-2019», η οποία  θα συμβάλει στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων μέσω της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας.

Ο κύριος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι διττός:

  • η υποστηριζόμενη από επιστημονική και τεχνολογική αριστεία βελτίωση των υπαρχουσών και ανάπτυξη νέων αμυντικών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, καθώς και
  • η ανάπτυξη του κυπριακού τομέα αμυντικής έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, ώστε να καταστεί ικανός να συμμετέχει σε συνεργατικά προγράμματα, αντλώντας με αυτό τον τρόπο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα προκύψουν από το Ευρωπαικό Ταμείο Άμυνας (2021-2027).

Το Υπουργείο Άμυνας, έχοντας προσδιορίσει τις ανάγκες ενίσχυσης ή/και συμπλήρωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς, έχει καθορίσει τους παρακάτω πέντε τομείς ενδιαφέροντος για αμυντική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία:

α.       Μη-Επανδρωμένα Συστήματα/ Οχήματα (Unmanned Systems/  Vehicles)

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οποιουδήποτε Μη Επανδρωμένου Οχήματος (ΜΕΟ) (ξηράς, θάλασσας, αέρα), το οποίο αναλόγως του εξοπλισμού θα ενισχύει ή/ και θα συμπληρώνει ουσιαστικά τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς. Επιπλέον, ο τομέας αυτός περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο σύστημα έχει άμεση σχέση με μη επανδρωμένα οχήματα, δηλαδή συνεργαζόμενη ομάδα ΜΕΟ, συνεργασία μεταξύ ΜΕΟ και επανδρωμένων συστημάτων ή αντιμετώπιση ΜΕΟ.

β.       Κυβερνοάμυνα και Ηλεκτρονικός Πόλεμος (Cyberdefence and Electronic Warfare)

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήματος (λογισμικού ή/ και υλικού εξοπλισμού) ή/ και διεργασίας, που να ενισχύει τις δυνατότητες του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, για τα θέματα Ηλεκτρονικού Πολέμου, ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κινητά συστήματα παρεμβολών ή/και παραπλάνησης έξυπνων όπλων. 

γ.       Εξομοιώσεις και Εικονική Πραγματικότητα (Simulations and Virtual Reality)

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οποιουδήποτε είδους συστημάτων που εξομοιώνουν πεδία ενδιαφέροντος (επιχειρήσεων, ασκήσεων, εκπαιδεύσεως) της Εθνικής Φρουράς, συγκεκριμένου θέματος ή/ και σύνθετα. Τα συστήματα αυτά θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς παρέχοντας τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματική εκπαίδευση, την καταγραφή αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον, σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται συστήματα βελτιστοποίησης διαχείρισης κρίσεων, όπως ασφαλή συστήματα επικοινωνιών και σύνθεσης πληροφοριών από πολλαπλούς αισθητήρες. Ειδικό ενδιαφέρον αποτελεί η ανάπτυξη εθνικού πρωτοκόλλου διασύνδεσης συστημάτων.

δ.       Επιτήρηση (Surveillance)

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήματος (εξοπλισμού ή/ και λογισμικού), το οποίο θα ενισχύει ή/ και θα συμπληρώνει τις δυνατότητες επιτήρησης (ξηρά/ θάλασσα/ αέρα) της Εθνικής Φρουράς. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης χαμηλά ιπτάμενων πτητικών μέσων (π.χ. ελικοπτέρων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών), ή/και απειλών χαμηλής ανακλαστικής επιφάνειας ραντάρ.

ε.        Επιχειρησιακή Ασφάλεια και Υγεία (Operational Safety and Health)

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη οποιουδήποτε συστήματος ή/ και διεργασίας που θα βελτιώσει τις συνθήκες ασφάλειας, διαβίωσης και υγείας του προσωπικού ή/ και συνεργασίας ανθρώπου – μηχανής (εργονομία) κατά την ειρηνική ή και πολεμική περίοδο.

Η Δράση «ΑΘΗΝΑ», απευθύνεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, με έδρα στις περιοχές της Κύπρου που ελέγχει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί στα οποία απευθύνεται η Δράση, είναι τα έχοντα ή τα οποία θα συνομολογίσουν, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019 δηλαδή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, Μνημόνιο Συναντίληψης με το Υπουργείο Άμυνας, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει αυτές όχι μόνο να έχουν την έδρα τους στην Κύπρο, αλλά και να παρουσιάζουν ουσιαστική ερευνητική και παραγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο (ερευνητές, εργαστήρια, γραμμές παραγωγής, κλπ).

Η εν λόγω προκύρηξη γίνεται κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με πλήρη διαφάνεια. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» θα επιλέγονται προς χρηματοδότηση μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, κατόπιν αξιολόγησης από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Άμυνας, και με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η επιλογή προτάσεων για χρηματοδότηση, καθώς και η επίβλεψη και παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων έργων, θα πραγματοποιούνται με αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Όλοι οι υποβολείς προτάσεων θα λάβουν την κατάλληλη ανατροφοδότηση αναφορικά με την έκβαση της αξιολόγησης των προτάσεών τους, ενώ στην περίπτωση των χρηματοδοτούμενων έργων, όλοι οι συντονιστές και επικεφαλείς ερευνητές θα λαμβάνουν κατάλληλη ανατροφοδότηση στο πλαίσιο διαδικασίας διασφάλισης προόδου των έργων.   

Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση και κάθε στάδιο, θα ακολουθούνται από το Υπουργείο Άμυνας οι βέλτιστες πρακτικές χρηστής και ηθικής δημόσιας διοίκησης, με βασικούς γνώμονες την προάσπιση του εθνικού και δημόσιου συμφέροντος ασφάλειας και τη διασφάλιση της αποδοτικής και υγιούς αξιοποίησης και διαχείρισης δημόσιου χρήματος.

Στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» θα προκριθούν δυο έργα. Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Άμυνας και τους συμμετέχοντες φορείς. Η μέγιστη συνολική χρηματοδότηση ανά Έργο, από το ΥΠΑΜ, ανέρχεται στις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€450.000). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΥΠΑΜ επί του συνολικού προϋπολογισμού έργου ανέρχεται 85%. Η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι τα 3 έτη (36 μήνες) από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας έργου.

Προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» μπορούν να υποβληθούν από κοινοπραξίες απαρτιζόμενες από ακαδημαϊκά ή/και ερευνητικά ιδρύματα ή οργανισμούς, καθώς και επιχειρήσεις. Το μέγεθος της κάθε κοινοπραξίας μπορεί να είναι κατ’ ελάχιστον τρεις φορείς, εκ των οποίων οπωσδήποτε δύο να είναι ακαδημαϊκά ή/ και ερευνητικά ιδρύματα ή/και οργανισμοί. Ένα από τα ακαδημαϊκά ή/ και ερευνητικά ιδρύματα ή οργανισμός, ή επιχειρήση, θα υποβάλει την πρόταση ως συντονιστικός φορέας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το Υπουργείο Άμυνας θεωρεί την πρωτοβουλία αυτή ιδιαίτερα σημαντική. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της άμυνας θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας, προσδίδοντας στην κυπριακή ερευνητική κοινότητα, εξειδικευμένη τεχνογνωσία που αφορά στα στρατιωτικά υλικά με την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κοινοπραξίες απαρτιζόμενες από ακαδημαϊκά, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, καθώς και επιχειρήσεις. Θεωρούμε, επίσης, τη συμβολή όλων σας ως ουσιαστική και αναμένουμε ισχυρές συνεργατικές προτάσεις για τη Δράση «ΑΘΗΝΑ-2019».

Σας ευχαριστώ.

 

(ΕK)