Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-06-2019 16:57

Ενημέρωση από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για το πρωτόκολλο διαχείρισης Εθελοντών σε περιόδους κρίσεων

Στα πλαίσια για πρόληψη των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι και για καλύτερο συντονισμό, καλούνται οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών στις 19/6/2019,  2:00 μμ στα γραφεία του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Κυριάκου Μάτση 56, 2ος όροφος για ενημέρωση από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για το πρωτόκολλο διαχείρισης Εθελοντών σε περιόδους κρίσεων, για τα θέματα πρόληψης πυρκαγιών και για αξιοποίηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των Ενεργών Πολιτών.

Παρακαλώ για τη συμμετοχή σας να επικοινωνείτε και δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο npallikarou@papd.mof.gov.cy ή στα τηλ. 22400163 ή 22400113.

---------------------

ΕΙ