Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-06-2019 16:05

Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 6.6.2019 έγινε δέκτης παραπόνου για εκπομπές μαύρου καπνού από το φουγάρο των λεβήτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Αρμόδιος Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας μετέβη στον χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας την ίδια ημέρα καθώς, επίσης, και σήμερα, 7.6.2019 αλλά δεν διαπίστωσε οποιεσδήποτε εκπομπές μαύρου καπνού, παρόλο ότι οι λέβητες λειτουργούσαν.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορήθηκε από αρμόδιο Λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή εκπομπή μαύρου καπνού για σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί μέσω σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εξειδικευμένων συστημάτων και εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καταβάλλουν προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος.

______________

ΜΠ/ΣΧ