Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2019 11:35

Ομιλία Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ανδρέα Ασσιώτη στην ενημερωτική ημερίδα σχετικά με την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εδώ στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο για την παραχώρηση του χώρου αλλά και για τη συνδιοργάνωση της ημερίδας μας. Η ενημερωτική ημερίδα οργανώθηκε ειδικά για εσάς, τους Λειτουργούς Συνδέσμους στα Υπουργεία και Υπηρεσίες και αφορά σε θέματα εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς.

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προς υλοποίηση κυβερνητικής πολιτικής υψηλής προτεραιότητας ανέλαβε πρωτοβουλία για την ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς.  Η Στρατηγική αυτή ολοκληρώθηκε το 2017 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2017.  Αξίζει να υπογραμμισθεί πως με την Απόφαση εκείνη, για  πρώτη φορά, η χώρα μας διαμόρφωσε και έθεσε σε εφαρμογή μια ολιστική στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς.

Η διαφθορά συνιστά ένα σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές διαστάσεις, και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς και κρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.  Το πολυδιάστατο, εμφανές και αφανές, άμεσο και έμμεσο, κόστος της διαφθοράς επηρεάζει αρνητικά και βλάπτει εντέλει όλους τους πολίτες, με κύρια επίπτωση στους κοινωνικά ασθενέστερους και πιο ευάλωτους, αφού αυξάνει τη φτώχεια και διευρύνει τις ανισότητες.

Γνωρίζω, όπως και εσείς γνωρίζετε, πως η διαφθορά ιδίως δημόσιων λειτουργών, αποτελεί δυστυχώς φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο στην κυπριακή Πολιτεία.  Πέραν από τις διακηρυκτικές τοποθετήσεις και τις  περιστασιακές αρνήσεις αναφορικά με την έκταση και τη συχνότητα του φαινομένου, προφανώς αντίθετα με όσα το κοινωνικό σύνολο πιστεύει, είναι φανερό ότι έχουμε καθυστερήσει τραγικά να αναγνωρίσουμε τη δεδομένη κατάσταση και κυρίως να αρχίσουμε να ενεργούμε συστηματικά και συντεταγμένα για τον περιορισμό του. 

Είναι για αυτό ακριβώς το λόγο που οφείλουμε να αναλάβουμε πλέον ενεργητικά ενέργειες και δράσεις προς αποτροπή της περαιτέρω διολίσθησής μας. Θα ήταν φενάκη να υποστηρίξει κάποιος ότι οι προσπάθειες που για πρώτη φορά αναλαμβάνει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση, θα οδηγήσουν στην πλήρη εξάλειψη των περιπτώσεων διαφθοράς. Παρόλα αυτά, πρωταρχικής σημασίας, κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μέσα στον εργασιακό μας χώρο των συνθηκών που:

(α)          θα περιορίσουν τις περιπτώσεις διαφθοράς δημόσιων αξιωματούχων,

(β)       θα συμβάλουν στην ανατροπή της ευρέως διαδεδομένης αντίληψης ότι η διαφθορά είναι τόσο εκτεταμένη και γενικευμένη, ώστε να δημιουργούνται και συντηρούνται νέα πρότυπα συμπεριφοράς και ήθους στη δημόσια Υπηρεσία,

(γ)       θα οδηγήσουν σε δίωξη δημόσιων λειτουργών που θα αποδειχθεί ότι έχουν διαφθαρεί, ώστε να λειτουργήσουν οι αποτρεπτικές αντιδράσεις της ευρύτερης δημόσιας Υπηρεσίας.

Στις 15 Μαΐου 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει και δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα της διαφθοράς.

Όπως από καιρό έχουμε ανακοινώσει, το Υπουργείο έχει αναλάβει να διοργανώσει και συντονίσει, μεταξύ άλλων δράσεων, και την ενημέρωση και, στη συνέχεια την εκπαίδευση των Λειτουργών – Συνδέσμων στα Υπουργεία και στις διάφορες Υπηρεσίες αλλά και των δημοσίων λειτουργών γενικά. Η σημερινή ημερίδα αποτελεί την αρχή της ενημέρωσης αυτής και θα ακολουθήσει σειρά άλλων εκπαιδεύσεων για το θέμα, σύμφωνα με το ετήσιο εκπαιδευτικό πλάνο το οποίο έχει καταρτιστεί και το οποίο θα ενισχύεται με τις δικές σας ανάγκες. 

Στη σημερινή ημερίδα θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε αναλυτικά από την Υπεύθυνη του Γραφείου Διαφάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κα Σόλωνος, για τις πρωτοβουλίες και πολιτικές αποφάσεις, στις οποίες ακροθιγώς αναφέρθηκα,  για τα μέτρα που λήφθηκαν και αυτά που τροχοδρομούνται, καθώς και για τη σημαντικότητα του  δικού σας ρόλου ως Λειτουργοί – Σύνδεσμοι στα Υπουργεία και Υπηρεσίες σας, για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Κύριος ομιλητής στην ημερίδα μας θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, έγκριτος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα μας δώσει μια εισαγωγή στο φαινόμενο της διαφθοράς.

Το μεγάλο ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει για τη σημερινή διοργάνωση είναι μια σοβαρή ένδειξη ως προς το ευρύτερο ενδιαφέρον σας να ενημερωθείτε για το θέμα και να συμβάλετε στην όλη προσπάθεια κατά της διαφθοράς. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους Λειτουργούς Συνδέσμους να εγκύψετε στο θέμα και να συνεργαστείτε στενά τόσο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όσο και μεταξύ σας με στόχο να δημιουργηθεί ένα δυνατό  κα μεσοπρόθεσμα αποτελεσματικό δίκτυο Λειτουργών Συνδέσμων.

Εύχομαι η σημερινή ημερίδα να είναι εποικοδομητική για όλους και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε ενεργά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

(ΜΛ)