Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2019 13:59

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης κατά κατηγορία Υπηρεσίας: Μάιος 2019

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης: 52.527

Το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Μάιο του 2019 αυξήθηκε κατά 471 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.527 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 590 άτομα (-1,7%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (6,4%) φθάνοντας τις 17.575 σε σχέση με 16.514 άτομα τον Μάιο του 2018.

 

 Σε σχέση με τον Μάιο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 15,5% (522 άτομα).

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 παρατηρείται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τις Δυνάμεις Ασφαλείας που παρατηρείται μείωση (-0,2%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (2,3%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (12,0%).

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Μάιος 2018

Απρ. 2019

Μάιος 2019

 

Μάιος   2019/18

 Μάιος 2019/

   Απρ.2019

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.265

17.462

17.479

 

1,2

0,1

Μόνιμοι

11.500

11.420

11.398

 

-0,9

-0,2

Έκτακτοι

5.765

6.042

6.081

 

5,5

0,6

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.420

13.736

13.768

 

2,6

0,2

Μόνιμοι

10.052

9.882

9.878

 

-1,7

0,0

Έκτακτοι

3.368

3.854

3.890

 

15,5

0,9

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.735

12.750

12.727

 

-0,1

-0,2

Μόνιμοι

7.198

7.087

7.080

 

-1,6

-0,1

Έκτακτοι

5.537

5.663

5.647

 

2,0

-0,3

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.636

8.363

8.553

 

-1,0

2,3

Μόνιμοι

6.792

6.616

6.596

 

-2,9

-0,3

Έκτακτοι

1.844

1.747

1.957

 

6,1

12,0

Σύνολο

Σύνολο

52.056

52.311

52.527

 

0,9

0,4

 

Μόνιμοι

35.542

35.005

34.952

 

-1,7

-0,2

 

Έκτακτοι

16.514

17.306

17.575

 

6,4

1,6

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ.:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΕΙ)