Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2019 14:17

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών προς το κοινό για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία Νόμο (Ν. 45(Ι)/2019), οι υπηρεσίες μετάφρασης μεταφέρονται από 1η Ιουλίου 2019 στους Ορκωτούς Μεταφραστές οι οποίοι θα αναλαμβάνουν εφεξής εξ’ολοκλήρου τη διαδικασία μετάφρασης και πιστοποίησης των μεταφράσεων ως προνοεί ο εν λόγω Νόμος.

Ο Κλάδος Μεταφράσεων του ΓΤΠ θα παραλαμβάνει έγγραφα προς μετάφραση μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Ορκωτών Μεταφραστών στο σχετικό Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών το οποίο θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.     

(ΝΑ/ΜΓ/ΣΧ)