Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-06-2019 10:41

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

H Κύπρος πέτυχε όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του Προγράμματος

 

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, στην  5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Με την παρουσία μου σήμερα εδώ, θέλω να τονίσω τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ιδιαίτερα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτελούν ένα σημαντικό γεγονός, αφού δίνουν την ευκαιρία στα μέλη της να ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη της Επιτροπής συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή και ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος. Με την ευκαιρία, αυτή, θα ήθελα να καλωσορίσω στην Κύπρο τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυρίες Αλκμήνη Κατσάδα και Μαρίνα Χατζηγιάννη και τον κύριο Αλεξάντερ Μπάρτοβιτς. 

Κυρίες και κύριοι,

Βασικό αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι η εξέταση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2018 και της Έκθεσης Αξιολόγησης για την περίοδο 2014-2018. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Κύπρος έχει επιτύχει όλους τους ενδιάμεσους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, για όλες τις θεματικές προτεραιότητες του Προγράμματος. Η επίτευξη των στόχων αυτών ήταν αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας από τις Μονάδες Εφαρμογής, τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία συντόνιζε την όλη προσπάθεια.

Βεβαίως, η επιτυχής εφαρμογή του Προγράμματος δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στους αριθμούς και στην επίτευξη των στόχων. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά στην κυπριακή κοινωνία είτε αυτά παίρνουν τη μορφή νέων υπερσύγχρονων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μονάδων μεταποίησης είτε την μορφή ολοκληρωμένων έργων δημόσιας ωφέλειας στις αγροτικές μας περιοχές ή ακόμη και δράσεων υπέρ της προστασίας των δασών μας και προώθησης της δασικής αναψυχής.

Η προσπάθεια ωστόσο δεν σταματά εδώ. Προχωρούμε με τη συνέχιση των έργων και των αντίστοιχων πληρωμών με εντατικούς ρυθμούς, καθώς και με τη διενέργεια ενός νέου κύκλου προκηρύξεων για μια σειρά από μέτρα, για τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε στη συνέχεια. Η χρονιά που διανύουμε θα είναι μια χρονιά με πολλές νέες προκηρύξεις μέτρων. Μεταξύ αυτών, επισημαίνω ιδιαίτερα τη δεύτερη προκήρυξη του επενδυτικού Καθεστώτος 4.1, αξίας δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Στην προκήρυξη αυτή, που θα γίνει αμέσως μετά το καλοκαίρι, θα υπάρξει μεγαλύτερη στόχευση σε ομάδες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Τέτοιες ομάδες είναι και αυτές που δραστηριοποιούνται στις ορεινές περιοχές, για τις οποίες η νέα προκήρυξη έχει προβλέψει ειδικές κατηγορίες επενδύσεων, ικανοποιώντας παράλληλα και ένα πάγιο αίτημα των ορεινών κοινοτήτων και των αγροτικών οργανώσεων. Στο ειδικό σχέδιο για τις ορεινές περιοχές, θα παρέχεται, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα για εγκατάσταση αντιχαλαζικών συστημάτων για προστασία των καλλιεργειών, σε μια προσπάθεια μείωσης των τεράστιων ζημιών που προκαλούνται κάθε χρόνο από τα ολοένα και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά στις περιοχές αυτές.    

Φίλες και φίλοι,

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα στις διεργασίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020. Από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις Κανονισμών για τη νέα ΚΑΠ, πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις των Ομάδων Εργασίας, ενώ τα καθοριστικά ζητήματα προωθούνται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας. Στο Συμβούλιο Υπουργών επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε τις ευνοϊκότερες δυνατές πρόνοιες προς όφελος των κυπρίων αγροτών. Ως Κύπρος, υποστηρίζουμε την περαιτέρω απλοποίηση της ΚΑΠ, αφού θεωρούμε ότι αυξάνει την ευελιξία στα κράτη-μέλη και μειώνει το διοικητικό κόστος. Τονίζουμε, επίσης, με κάθε ευκαιρία, ότι η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να αντιμετωπίζει επαρκώς τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος και ιδιαίτερα αυτές των μικρών κρατών-μελών.

Παράλληλα, ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχουμε αρχίσει την προεργασία για τον καταρτισμό του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, παρά το γεγονός ότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Για να μπορέσει, βέβαια, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να επιτελεί την αποστολή του, χρειάζεται να διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κυρίως, όμως, πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρο τον θεσμό της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ και τις εποικοδομητικές συνεισφορές και παρεμβάσεις των μελών της, τα οποία σύντομα θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής συνεδρίασης.   

(MAK)