Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-06-2019 15:05

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγές, διορισμούς και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Προαγωγή Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης,

(Β) Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Φυσική Αγωγή,

(Γ) Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Μέση Γενική Εκπαίδευση,

(Δ) Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση,

(Ε) Ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική),

(ΣΤ) Τοποθετήσεις και συμπληρωματικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Μέσης Τέχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

(Η) Συμπληρωματικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,

(Θ) Συμπληρωματικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

(Ι) Συμπληρωματικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) και

(Κ) Συμπληρωματικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση),

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΜΓ/ΕΙ)