Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2019 12:13

Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο «3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος»

 

Η γαλακτοκομία και η κτηνοτροφία από τους βασικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας

 

Με ιδιαίτερη τιμή αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω το 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος. Το Συνέδριο αυτό δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να μοιραστούν την τεχνογνωσία, τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους. Το Συνέδριο Γάλακτος ξεφεύγει πλέον από τον αρχικό εμπορικό του χαρακτήρα, κινούμενο σε ένα πιο επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο, κάτι που μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει τόσο από τη θεματολογία όσο και από τον κατάλογο των εισηγητών.

Φίλες και φίλοι,

Τα τελευταία χρόνια, οι τομείς της παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο στον τόπο μας, καταγράφοντας μεγέθη που ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Δε θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η γαλακτοκομία και η κτηνοτροφία, γενικότερα, αποτελούν σήμερα ένα από τους βασικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας. Η τεράστια άνοδος οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση των εξαγωγών του χαλουμιού, η αξία των οποίων έχει πλέον ξεπεράσει τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η επιτυχία αυτή, αποδίδεται σε όλους ανεξαίρετα τους εμπλεκόμενους, αιγοπροβατοτρόφους, αγελαδοτρόφους και τυροκόμους, που με την επιχειρηματικότητα αλλά και τη σκληρή δουλειά τους, κατάφεραν να κάνουν γνωστό το προϊόν αλλά και τον τόπο μας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του δυναμικού αυτού τομέα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συνεχή στήριξη του, αξιοποιώντας μια σειρά από εργαλεία πολιτικής, με κυριότερο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Τα μέτρα του Προγράμματος αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, στην καινοτόμο και βιώσιμη διαχείριση των πόρων και στη στήριξη των αγροτικών μας περιοχών.

Επιπλέον, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, τη βελτίωση του εισοδήματος των γεωργών και την εξασφάλιση δίκαιων τιμών για τους καταναλωτές, το Υπουργείο μας έχει προωθήσει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Η νομοθεσία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, η ενθάρρυνση για δημιουργία ομάδων παραγωγών, το νομοσχέδιο που θα συμβάλει στην ανάδειξη της μοναδικότητας και αυθεντικότητας των κυπριακών προϊόντων και η διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, είναι μόνο μερικές από τις πολιτικές αυτές.

Κυρίες και κύριοι,

Τα αποτελέσματα των πολιτικών μας καταγράφονται και αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Ειδικά για τον κλάδο της γαλακτοκομίας, τα πιο πρόσφατα  στοιχεία που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας, δεικνύουν ότι η παραγωγή αιγινού και πρόβειου γάλακτος έχει πλέον ξεπεράσει τις 60 χιλιάδες τόνους ετησίως ενώ παράλληλα οι παροδοθείσες ποσότητες αγελαδινού γάλακτος στη βιομηχανία ξεπέρασαν τις 217 χιλιάδες τόνους, φέρνοντας και τους δύο επί μέρους κλάδους σε πρωτόγνωρα ανοδική πορεία. Δέσμευση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η συνέχιση της αρωγής και τα επόμενα έτη, με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που θα μας παρέχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2021 - 2027. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και να σας διαβεβαιώσω ότι οι απόψεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί σας θα λαμβάνονται από το Υπουργείο σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο σας και μια εποικοδομητική συζήτηση προς όφελος του κλάδου.

(ΜΑΚ)