Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2019 13:43

Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των Γυναικών Βουλευτών της Κοινοπολιτείας

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης δέχθηκε, σήμερα, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Βρετανικών Νήσων και Μεσογείου των Γυναικών-Βουλευτών της Κοινοπολιτείας (BIMR CWP), η οποία πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Της αντιπροσωπείας ηγείται η πρώην Πρόεδρος BIMR CWP, βουλεύτρια κα Joyce Watson και σε αυτή συμμετέχουν τα μέλη της Επιτροπής, βουλεύτριες κα Margaret Mitchell και κα Rhian Tooley.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τις πρωτοβουλίες του για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Κοινοπολιτείας, τόσο επί του παρόντος, όσο και μετά από ένα ενδεχόμενο Brexit, ιδιαίτερα στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατά τη συνάντηση αντηλλάγησαν, εξάλλου, απόψεις για ζητήματα που αφορούν στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στα πολιτικά δρώμενα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία στην προώθηση των θεμάτων ισότητας φύλου, ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Συζητήθηκαν, τέλος, άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

 

ΕΚ