Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2019 14:35

Ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και κυκλοφορίας ηλεκτρικών μηχανών

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο και δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου που αφορούν στη ρύθμιση της χρήσης και κυκλοφορίας ηλεκτρικών μηχανών (δίκυκλα και τρίκυκλα), αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το όλο ζήτημα σε τέσσερις συνολικά συνεδρίες της, από τον Νοέμβριο του 2014, οπότε και ενεγράφη για πρώτη φορά για αυτεπάγγελτη εξέταση το θέμα, με τίτλο «Τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη νομοθεσίας για τη χρήση και κυκλοφορία ηλεκτρικών μηχανών (δίκυκλα, τρίκυκλα)» και στη συνέχεια, υιοθετήθηκε από την ίδια.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω συνεδριάσεων, στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διεφάνη το μέγεθος του προβλήματος από την ανεξέλεγκτη χρήση των δίκυκλων και τρίκυκλων ηλεκτρικών μηχανών και διαπιστώθηκε η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση της χρήσης και κυκλοφορίας τους.  Συναφώς, η Επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία όπως ετοιμάσει και καταθέσει στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο προς ρύθμιση του όλου ζητήματος.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της οποίας έτυχε η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2018, η εκτελεστική εξουσία ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο το οποίο απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου ζητήθηκαν διάφορες διευκρινήσεις για ζητήματα τα οποία δεν ρυθμίζονταν με το προτεινόμενο από την εκτελεστική εξουσία κείμενο. Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίας, η εκτελεστική εξουσία δεσμεύτηκε όπως διαβουλευτεί εκ νέου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προς διόρθωση των προνοιών του προτεινόμενου κειμένου.

Σε πρόσφατη σχετική επιστολή της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2019, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι παρόμοια προβλήματα κατάταξης, διαχείρισης αστυνόμευσης και ρύθμισης των λεγόμενων “personal mobility vehicles” αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.  Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε πρόσφατα σε συνάντηση του High Level Group on Road Safety και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθεια για συλλογή στοιχείων από όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφασιστούν τα αναγκαία μέτρα που θα ληφθούν.  Συναφώς, στην ίδια επιστολή το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να ρυθμίσει νομοθετικά το όλο ζήτημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συνεχίσει να παρακολουθεί το όλο θέμα και να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την εκτελεστική εξουσία για τις εξελίξεις.

 

ΕΚ/ΣΧ