Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-06-2019 14:50

Απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου σε δημοσιεύσεις της ομάδας εθελοντών «Σχολείο της Κυριακής»

Η Υπηρεσία Ασύλου με αφορμή δημοσιεύματα και δηλώσεις που έχουν γίνει σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως επίσης και δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας εθελοντών «Σχολείο της Κυριακής» επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

1. Η Υπηρεσία Ασύλου και η Διεύθυνση του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π.) στην Κοφίνου, όχι μόνο υποστηρίζουν, αλλά και ενθαρρύνουν την εθελοντική δράση, τόσο από οργανωμένα σύνολα όσο και από ανεξάρτητους εθελοντές, για στήριξη των αιτητών ασύλου και προσφύγων που είτε διαμένουν στο Κέντρο είτε οπουδήποτε αλλού.

2. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του Κ.Υ.Φ.Α.Δ.Π. Κοφίνου, που περιλαμβάνει και την εκ του Νόμου απορρέουσα υποχρέωση για προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια των εκεί διαμενόντων αιτητών ασύλου, αποφασίστηκε η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, καλύπτουν και τη δράση των εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων. Η θέσπιση των διαδικασιών αυτών έγινε σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum Support Office – EASO), η οποία μάλιστα έχει τοποθετήσει στο Κέντρο και εμπειρογνώμονα για τον συντονισμό των εθελοντικών και άλλων μη θεσμοθετημένων δράσεων.

3. Ενδεικτικά, σημειώνονται πιο κάτω ορισμένες βασικές διαδικασίες που θεσμοθετήθηκαν, όπως:

•           Συμπλήρωση αίτησης στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του/της εθελοντή/εθελόντριας, ούτως ώστε να επιτρέπεται η είσοδός του/της στο Κέντρο.

•           Προσκόμιση λευκού ποινικού μητρώου και, σε περίπτωση που γίνονται δράσεις με παιδιά, προσκόμιση πιστοποιητικού σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Νόμος 91(Ι) του 2014).

•           Έγκαιρη προηγούμενη ενημέρωση για τις δράσεις που προγραμματίζονται, ώστε να υπάρχει συντονισμός με τη Διεύθυνση του Κέντρου και να μην συμπίπτουν με δράσεις άλλων εθελοντικών οργανώσεων.

•           Εξασφάλιση συγκαταθέσεων γονέων σε περίπτωση που παιδιά του Κέντρου συμμετέχουν σε δράσεις εκτός Κέντρου χωρίς τη συνοδεία των γονέων τους ή που παιδιά επισκέπτονται το Κέντρο με τη συνοδεία εθελοντών χωρίς τους γονείς τους.

•           Αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά στον χειρισμό προσωπικών δεδομένων των διαμενόντων στο Κέντρο, καθότι πρόκειται για άτομα που διέφυγαν στην Κύπρο λόγω κινδύνων που διατρέχουν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης τους. 

4. Μόλις η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώθηκε για δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εθελοντική ομάδα «Σχολείο της Κυριακής» σε ό,τι αφορά στις νέες διαδικασίες, αλλά και της καχυποψίας που εκφράστηκε εκ μέρους της ομάδας για την προσωρινή αναστολή δραστηριοτήτων όλων των εθελοντικών οργανώσεων, λόγω κρουσμάτων ανεμοβλογιάς στο Κέντρο, ζήτησε και είχε συνάντηση με εκπροσώπους της ομάδας, σε μια προσπάθεια να διευκολυνθούν εκεί και όπου είναι δυνατό.

5. Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε καλό κλίμα, τέθηκαν ως κύρια προβλήματα από τους εθελοντές η εξασφάλιση λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού σύμφωνα με τον Νόμο 91(Ι) του 2014 και η υποβολή μηνιαίου προγράμματος δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στην εξασφάλιση των πιστοποιητικών, επεξηγήθηκε η αναγκαιότητα του μέτρου στους εθελοντές και παράλληλα η Υπηρεσία Ασύλου ανέλαβε να διερευνήσει κατά πόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα μπορούσε να ζητά η ίδια την σχετική πληροφόρηση από την Αστυνομία. Περαιτέρω, στους εκπαιδευτικούς που είναι διορισμένοι σε δημόσια σχολεία δόθηκε η δυνατότητα να προσκομίζουν βεβαίωση απασχόλησης σε δημόσιο σχολείο αντί του λευκού ποινικού μητρώου. Επίσης, επεξηγήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η υποβολή μηνιαίου προγράμματος, ιδιαίτερα από την στιγμή που οι δραστηριότητες της ομάδας γίνονται Κυριακή, μέρα κατά την οποία υπάρχει μειωμένο προσωπικό στο Κέντρο.

Είναι με μεγάλη απογοήτευση που έχουμε διαβάσει τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αποδίδει στην Υπηρεσία Ασύλου κίνητρα για παρεμπόδιση και στοχοποίησή της, ενώ, ταυτόχρονα, αφήνει αιχμές και υπονοούμενα εναντίον της Διεύθυνσης του Κέντρου, τη στιγμή που τα ίδια μέτρα και διαδικασίες ισχύουν για όλες τις εθελοντικές οργανώσεις/ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο και οι οποίες έχουν συνεργαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία κρίνει ως επωφελή τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του «Σχολείου της Κυριακής» στο Κέντρο υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι διαδικασίες, που έχουν τεθεί, και οι οποίες είναι απαραίτητες αφενός για τη σωστή οργάνωση και αφετέρου για τη διασφάλιση της προστασίας των διαμενόντων.

(ΜΓ)