Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-03-2018 11:49

Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Φιλολογικά στη Χαμάλη Μαρία (Μ.15391), από 1η Ιουλίου 2018 και όχι όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση μας ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

 

(ΜΓ/ΕΙ)