Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-06-2019 14:49

Κενές θέσεις εργασίας: 1ο τρίμηνο 2019

Ετήσια Μεταβολή 79,8%

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στις 6.762. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 3.001 (79,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 3.761. Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2018 παρατηρήθηκε αύξηση 3.372 θέσεων (99,5%). (Πίνακας 1)

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2019 ήταν 2,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 1,0% και 1,2% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων για το 1ο τρίμηνο του 2019 παρατηρούνται στους τομείς δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (5,1%) και μεταποίησης (2,6%). (Πίνακας 2)

 

 


Πίνακας 1

Nace Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Αριθμός

 

% Μεταβολή

1ο Τριμ. 2018

4ο Τριμ. 2018

1ο Τριμ. 2019

 

1ο Τριμ. 2019/18

1ο Τριμ. 2019/

4ο Τριμ. 2018

B

Ορυχεία και Λατομεία

1

4

4

 

300,0

-1,6

C

Μεταποίηση

341

375

796

 

133,5

112,0

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

15

18

2

 

-86,7

-88,9

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

18

31

32

 

77,8

2,1

F

Κατασκευές

99

227

485

 

389,9

113,5

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

729

819

1.080

 

48,2

31,9

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

247

73

261

 

5,7

256,3

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.004

417

1.812

 

80,6

334,7

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

194

312

206

 

6,0

-34,0

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

139

229

431

 

210,9

88,0

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

47

17

33

 

-29,7

97,1

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

327

293

418

 

28,0

42,7

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

351

257

150

 

-57,2

-41,5

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

31

50

507

 

1.535,5

914,0

P

Εκπαίδευση

74

116

171

 

131,1

47,4

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

96

77

159

 

65,6

105,5

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

46

65

59

 

28,3

-9,0

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

4

9

156

 

3.800,0

1.633,3

 

Σύνολο

3.761

3.390

6.762

 

79,8

99,5

 

Πίνακας 2

Nace   Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Ποσοστό Κενών Θέσεων

1ο Τρίμηνο 2018

4ο Τρίμηνο 2018

1ο Τρίμηνο 2019

B

Ορυχεία και Λατομεία

0,2

0,9

0,8

C

Μεταποίηση

1,2

1,2

2,6

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

1,1

1,3

0,1

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

0,7

1,2

1,2

F

Κατασκευές

0,4

0,9

1,7

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1,2

1,2

1,7

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1,8

0,5

1,7

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

3,1

1,0

5,1

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

2,1

3,0

2,0

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

0,7

1,2

2,3

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

2,5

0,8

1,2

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1,4

1,1

1,5

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

3,2

2,2

1,3

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

0,1

0,2

1,7

P

Εκπαίδευση

0,3

0,4

0,6

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

0,5

0,4

0,9

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

0,9

1,3

1,0

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

0,0

0,1

2,5

 

Σύνολο

1,2

1,0

2,0

Μεθοδολογικές Πληροφορίες – Ορισμοί

Κενή θέση εργασίας είναι η θέση για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινοποίηση της εκτός της επιχείρησης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να ψάχνει ενεργά να βρει κατάλληλο υποψήφιο.

Ποσοστό κενών θέσεων είναι το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο εργαζομένων.

Κάλυψη στοιχείων

Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις με ένα και περισσότερα άτομα που κατατάσσονται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση τον Κώδικα Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Rev.2 εκτός του Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία), του T (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών· μη Διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση) και του U (Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων).

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τηλεφωνική τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΕΚ/ΣΧ)