Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-06-2019 15:00

Η εκστρατεία του ΣτΕ για θέματα ασυνόδευτων παιδιών και ανηλίκων μεταναστών, αντικείμενο συζήτησης του Υπ. Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Σαββίδη με Μέλη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ

Αναγκαία και αμοιβαία επωφελή χαρακτήρισε την αλληλοενημέρωση σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών  και προσφύγων από τις χώρες υποδοχής του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Κύπρου, ο Υπουργός  Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης, υποδεχόμενος τα Μέλη της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γραφείο του.

Η συνάντηση, που αποτελεί μέρος της επίσκεψης στην Κύπρο των μελών της Επιτροπής που συμμετέχουν στην ειδική εκστρατεία της ΚΣΣΕ για τον τερματισμό της κράτησης ασυνόδευτων παιδιών και ανήλικων μεταναστών, αποσκοπούσε στην ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με Υπουργεία και Υπηρεσίες σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της ευάλωτης αυτής ομάδας από τις χώρες υποδοχής κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και είναι πρόβλημα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο κ. Σαββίδης, ενώ τόνισε το γεγονός ότι στην Κύπρο δεν τελούν υπό κράτηση ασυνόδευτα παιδιά και ανήλικοι μετανάστες καθότι η κυπριακή νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ.  

Πρόκληση παραμένει η περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινής προσπάθειας για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αιτητών ασύλου, ιδίως της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας των ανηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη ισόρροπης και ισότιμης συμμετοχής όλων των εταίρων στην κοινή αυτή προσπάθεια. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών είναι αξίες οικουμενικές, ο  σεβασμός τους αποτελεί υποχρέωση όλων, και παρακαλώ τα Μέλη της Επιτροπής να θεωρούν τη συνέχιση της συμβολής της Κύπρου σε αυτή την προσπάθεια ως δεδομένη, επεσήμανε ο κ. Υπουργός.

(ΜΛ)