Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-06-2019 13:00

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας ΖέταςΑιμιλιανίδου στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να παραστώ στην ετήσια Γενική Συνέλευση  της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας συγχαρώ για το αξιέπαινο έργο το οποίο επιτελείτε, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών σας, με στόχο την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρετε εδώ και τριανταεννέα χρόνια και οι πρωτοβουλίες και δράσεις που έχετε αναλάβει, έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Αναμφισβήτητα, τα άτομα με οπτική αναπηρία στην Κύπρο έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα για ισότιμη και δυναμική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του τόπου μας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει τις ευκαιρίες και τα εφόδια ώστε να ενδυναμώνει τα άτομα να πραγματώνουν τη συμμετοχή τους αυτή.

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, με στόχο την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου μας.

Έχοντας προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί και εφαρμόζει προγράμματα για την ενδυνάμωση των ατόμων με οπτική αναπηρία και τη διευκόλυνση της ζωής τους.

Εξαιρετικά σημαντικά θεωρούμε τα προγράμματα επιχορήγησης κοινωνικών συνοδών, ώστε η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, μέσω της παροχής χορηγίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ύψους €49.500 ετησίως, να εργοδοτεί πέντε Κοινωνικούς Συνοδούς για την εξυπηρέτηση των τυφλών, παγκύπρια. Μέσω των προγραμμάτων αυτών επωφελούνται πέραν των 750 μελών της Οργάνωσης σας, οι οποίοι, με τις υπηρεσίες του συνοδού διευκολύνονται και ενθαρρύνονται όχι μόνο για εξυπηρέτησή τους από υπηρεσίες αλλά και γενικότερα για διακίνηση, δραστηριοποίηση, κοινωνικοποίηση, συμμετοχή και ενσωμάτωση.

Στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας παρέχεται, επίσης, χορηγία προς την Οργάνωσή σας, η οποία κατά το 2018 ανήλθε στα €9.400, ποσό το οποίο καλύπτει μέρος των δαπανών για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Τυφλών», «Ψηφιακές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες Μπρέηλ» και «Χοροθεραπεία για τυφλούς».

Το ίδιο σημαντικό είναι το Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για απόκτηση τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων μέσω του οποίου με επιχορήγηση μέχρι 80% του κόστους, προμηθεύονται τα άτομα με οπτική αναπηρία ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλα ειδικά λογισμικά προγράμματα, τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος, μπαστούνια και μικροσυσκευές προηγμένης τεχνολογίας, που διευκολύνουν τη ζωή και βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Για την ένταξη στην απασχόληση, ο Νόμος περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα έχει δώσει την ευκαιρία σε δεκάδες άτομα με οπτική αναπηρία που διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα να διοριστούν στο δημόσιο καθώς και το Σχέδιο Επιχορήγησης Μικρών Μονάδων για Αυτοεργοδότηση, ευκαιρίες για την ίδρυση δικών τους βιώσιμων επιχειρήσεων. Παράλληλα, το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σε Εργοδότες για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρίες βρίσκεται ακόμα σε ισχύ, επιχορηγώντας επιχειρήσεις με το 85% του μισθολογικού κόστους για δύο χρόνια.

Έχοντας υπόψη όμως, το ψηλό ποσοστό ανεργίας των τυφλών ατόμων, σημαντικές για σκοπούς κοινωνικής προστασίας και διασφάλισης επαρκούς βιοτικού επιπέδου είναι οι κοινωνικές παροχές. Τόσο η μηνιαία Χορηγία Τυφλών, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όσο και το Αναπηρικό Επίδομα, εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό.

Επιπρόσθετα, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη και λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος διακίνησης που επωμίζεται το άτομο με οπτική αναπηρία σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσφατα ενέκρινε τροποποίηση ώστε όχι μόνο να αυξηθεί το μηνιαίο ποσό από €102 σε €150 για όσους τυφλούς εργάζονται ή φοιτούν, αλλά και να επεκταθεί το επίδομα διακίνησης σε όλους τους τυφλούς με €75 μηνιαίως , ανεξάρτητα αν εργάζονται ή φοιτούν και ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Αναμένουμε την ψήφιση τροποποίησης του σχετικού νόμου και τόσο η αύξηση όσο και η καταβολή του νέου επιδόματος θα ξεκινήσει από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες χωρίς αίτηση ή άλλη διαδικασία από τους δικαιούχους αφού τα στοιχεία τους είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της παροχής της Χορηγίας Τυφλών.

Στο σημείο αυτό και σε σχέση με διάφορες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν και ενδεχομένως να σας αναστάτωσαν για το μέλλον της Σχολής Τυφλών, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσον αφορά τα προγράμματα υπηρεσιών  προς τους ενήλικες τυφλούς που προσφέρει η Σχολή Τυφλών. Στις όποιες μεταρρυθμίσεις προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δεν υπάρχει πρόθεση κατάργησης υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα προς ενήλικες τυφλούς, αλλά διαφοροποίηση της λειτουργίας τους. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο της Οργάνωσής σας και με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ώστε να σχεδιαστεί η πιο ομαλή και πιο ορθή λύση όχι μόνο για να συνεχίσουν να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές αλλά και για να εκσυγχρονιστούν, εμπλουτιστούν και αναβαθμιστούν, προσθέτοντας νέες δράσεις για την κατάρτιση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ενσωμάτωση των τυφλών της Κύπρου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμα μία φορά την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών για τον ρόλο της στην προβολή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών της. Τα βιώματα και οι εμπειρίες σας αποτελούν πολύτιμο σύμβουλο για τη διεκδίκηση των κατάλληλων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη και ενδυνάμωση όσων χρειάζονται τέτοια υποστήριξη.

Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας, για την προστασία και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία.

_______________

/ΣΧ