Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-06-2019 10:26

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τις επιμορφώσεις για τις Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης του/της Μαθητή/Μαθήτριας

Είναι με λύπη που έχουμε ενημερωθεί για την ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ, με ημ. 13/6/19, με την οποία καλεί τα μέλη της να μην συμμετάσχουν στις ημερίδες επιμόρφωσης που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) στις 18 και 21 Ιουνίου 2019, με θέμα την αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας και τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης.

Η επιμόρφωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των συντονιστών ειδικοτήτων στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, αποτελεί υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) και δικαίωμα των εκπαιδευτικών. Αποδίδοντας, δε, ιδιαίτερη σημασία σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής, τα οποία αφορούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών/μαθητριών μας στη βάση των ιδιαιτεροτήτων τους, το ΥΠΠ επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μάλιστα σε εργάσιμο χρόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η θεματική των ημερίδων σχετίζεται με τη σημασία της αξιολόγησης του/της μαθητή/μαθήτριας στην τάξη και τις ευκαιρίες αξιολόγησης του/της μέσω εναλλακτικών και σύγχρονων μεθόδων, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών του κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ θα δοθεί έμφαση και στα θέματα αξιολόγησης, στο πλαίσιο της ενιαίας/ειδικής εκπαίδευσης.

Η διασύνδεση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με τα συνδικαλιστικά ζητήματα, στερώντας από τους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα συμμετοχής σε επιμορφωτικές δράσεις βιωματικού χαρακτήρα, δεν συμβάλλει καθόλου στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Το Υπουργείο ενημερώνει τους 100 και πλέον εκπαιδευτικούς που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια, ότι αυτά θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως έχουν προγραμματιστεί.

 (ΙΠ)