Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-06-2019 12:47

Μείωση 3,5% στις αφίξεις τουριστών κατά τον Μάιο

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2019 ανήλθαν σε 434.578 σε σύγκριση με 450.495 τον Μάιο 2018, σημειώνοντας μείωση 3,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.121.361 σε σύγκριση με 1.134.076 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,1% (Πίνακας 1).

 

 

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 2,6% τον Μάιο 2019 σε σχέση με τον Μάιο 2018 ενώ παρατηρήθηκε και 5,4% μείωση αφίξεων από τη Ρωσία. Αύξηση 7,8% σημειώθηκε στις αφίξεις τουριστών από τη Σουηδία και 9,6% από το Ισραήλ. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Μάιο 2019, με ποσοστό 36,1% και ακολουθούν η Ρωσία με 21,7% και η Σουηδία και το Ισραήλ με ποσοστό 5,0% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2019 ήταν για ποσοστό 82,8% των τουριστών οι διακοπές, για 10,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,0% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Πίνακας 1

   

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Μάιος

Ιανουάριος - Μάιος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2019/18

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2019/18

2017

2018

2019

2017

2018

2019

ΣΥΝΟΛΟ

418.732

450.495

434.578

-3,5

990.756

1.134.076

1.121.361

-1,1

Αυστρία

2.789

3.820

3.892

1,9

11.612

12.617

11.637

-7,8

Βέλγιο

2.061

3.204

2.093

-34,7

8.228

9.100

7.098

-22,0

Γαλλία

3.929

4.461

2.555

-42,7

13.497

13.025

10.098

-22,5

Γερμανία

21.076

21.679

16.057

-25,9

59.390

68.496

52.996

-22,6

Δανία

4.811

4.694

4.389

-6,5

7.942

9.849

9.376

-4,8

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

5.551

7.669

6.945

-9,4

13.665

18.997

17.130

-9,8

Ελλάδα

14.682

16.622

14.902

-10,3

63.728

75.670

72.415

-4,3

Ηνωμένο Βασίλειο

155.018

160.948

156.820

-2,6

360.812

395.363

397.396

0,5

Ισραήλ

20.712

19.947

21.866

9,6

63.103

69.633

70.899

1,8

Λίβανος

3.208

3.779

3.305

-12,5

10.376

12.672

10.770

-15,0

Νορβηγία

4.773

5.695

6.933

21,7

9.352

11.108

14.593

31,4

Ολλανδία

4.906

5.196

4.191

-19,3

10.982

12.292

12.930

5,2

Ουκρανία

4.666

7.249

10.020

38,2

11.846

18.113

25.409

40,3

Πολωνία

6.569

12.521

10.427

-16,7

15.169

27.687

22.968

-17,0

Ρωσία

108.063

99.572

94.201

-5,4

203.092

194.061

186.401

-3,9

Σουηδία

20.379

20.341

21.936

7,8

31.006

37.625

37.685

0,2

Φινλανδία

2.941

3.340

3.034

-9,2

5.063

7.054

6.856

-2,8

Άλλες

32.598

49.758

51.012

2,5

91.893

140.714

154.704

9,9

 

Πίνακας 2

 

 

 

Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

                     Ποσοστό (%)

 

Μάιος  18

Ιαν.–  Μάιος  18

Μάιος  19

Ιαν.-   Μάιος  19

 

Ηνωμένο Βασίλειο

35,7

34,9

36,1

35,4

 

Ρωσία

22,1

17,1

21,7

16,6

 

Σουηδία

4,5

3,3

5,0

3,4

 

Ισραήλ

4,4

6,1

5,0

6,3

 

Γερμανία

4,8

6,0

3,7

4,7

 

Ελλάδα

3,7

6,7

3,4

6,5

 

Πολωνία

2,8

2,4

       2,4

  2,0

 

Άλλες χώρες

21,9

23,4

22,6

25,0

 

         

 

 

   

 

Πίνακας 3

Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Μάιος 17

Μάιος 18

Μάιος 19

Διακοπές

84,5

  85,7

82,8

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

8,7

8,1

10,2

Επαγγελματικός

6,6

6,1

7,0

 
         


Μεθοδολογικ
ές πληροφορίες

Ορισμοί

Τουρίστες: Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον για μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών: Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

 

(ΕΚ)