Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-06-2019 15:42

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.

Είναι με ικανοποίηση που αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να χαιρετίσω την ετήσια γενική συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ  καθώς ο σύνδεσμος σας, με την πλούσια και πολυεπίπεδη δράση του,  διαχρονικά στοχεύει στην αναβάθμιση της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Ιδιαίτερα, με τις ιστορικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις αφίξεις και τα έσοδα, ο  τουρισμός έχει επιβεβαιώσει την ιδιότητά του ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η συμβολή του τουρισμού στην απασχόληση, δεδομένου ότι αρκετά επαγγέλματα επηρεάζονται άμεσα και έμμεσα από την ανάπτυξή του.

Γνωρίζουμε βεβαίως ότι η αλματώδης πρόοδος του τουριστικού μας τομέα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την άοκνη δράση και τις συνεχείς προσπάθειες των επαγγελματιών που συνδέονται στενά με την τουριστική βιομηχανία. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που η Κυβέρνηση και ειδικά το μέχρι πρόσφατα  αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και τώρα το Υφυπουργείο Τουρισμού,  επικεντρώθηκαν στην κατεύθυνση της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στις μέρες μας ο τουρισμός έχει εξελιχθεί σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά που κινείται  με ταχύτατους ρυθμούς, επηρεαζόμενος από τις περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και τις αλλαγές στις συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίες προκαλούν διαρκώς νέες ανάγκες, ενδιαφέροντα και αναζητήσεις.

Συνεπώς, για να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση του τομέα, τόσο  σε κρατικό  όσο και ιδιωτικό επίπεδο, απαιτείται γνώση, διαρκής παρακολούθηση της αγοράς,  αποφασιστικότητα και ταχύτητα στις διαδικασίες λήψεων αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία η εφαρμογή ευφάνταστων και τολμηρών πολιτικών, προκειμένου η χώρα μας να είναι πάντοτε ανταγωνιστική και ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Κατ’ επέκταση, ύψιστος στόχος των ενεργειών της Κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και προπάντων, η διασφάλιση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξής του στο διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Αυτός είναι και ο βασικός στόχος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2019- 2030, την οποία ολοκλήρωσε, παρουσίασε και άρχισε να υλοποιεί το νεοσύστατο  Υφυπουργείο Τουρισμού.  

Για την παραπέρα ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που προκύπτουν για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία, η Κυβέρνηση υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί μέτρα μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνω την προώθηση μεγάλων έργων υποδομής, όπως το καζίνο – θέρετρο, τις μαρίνες, την εφαρμογή πολιτικής ανοικτών αιθέρων, τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με μεγάλους οργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού και την παραχώρηση πολεοδομικών και άλλων κινήτρων  για προώθηση των τουριστικών αναπτύξεων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών.

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία, την οποία προωθεί η Κυβέρνηση, είναι και ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα θέματα τουρισμού. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Ήδη, έχει ψηφιστεί από  τη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις πολιτικές δυνάμεις διότι μέσα από υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και την τουριστική βιομηχανία έχουν λειτουργήσει κατά θετικό τρόπο ώστε ένα κοινό σχέδιο Κυβέρνησης και τουριστικών παραγόντων έχει υλοποιηθεί μέσα από το νομοθέτημα.

Θα ακολουθήσουν τα νομοθετήματα που αφορούν στους τουριστικούς πράκτορες, στα κέντρα αναψυχής και όσους άλλους εμπλέκονται στον τομέα με προεξάρχουσα τη ρύθμιση του Β&Β ώστε να υπάρξει ένας έλεγχος. Έχει σημασία το επίπεδο των διαμερισμάτων, αλλά και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν. Δεν μπορεί κάποιοι να υποβάλλονται σε όλους τους κανόνες του κράτους και κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι, θα υπάρξει μια ρύθμιση που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε ένα έλεγχο προς όφελος της τουριστικής πολιτικής.

Ασφαλώς, κομβικής σημασίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ολόκληρης της τουριστικής πολιτικής, θεωρούμε ότι είναι η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, η οποία αποτελεί σταθμό για την ενίσχυση ενός εκ των βασικότερων πυλώνων της κυπριακής οικονομίας. Η ανάγκη δημιουργίας του είχε διαπιστωθεί εδώ και δεκαετίες και ως εκ τούτου, αποτελούσε μια καθολική απαίτηση των φορέων του τουρισμού.

Χαίρομαι να πω ότι ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με τις πολιτικές δυνάμεις έγινε κατορθωτός ο εκσυγχρονισμός μιας Υπηρεσίας μέσα από τη δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού. Πρόκειται για μία σημαντική και ιστορικής σημασίας μεταρρύθμιση για την πατρίδα μας, καθώς το Υφυπουργείο  Τουρισμού έχει αναλάβει την οριζόντια και ολοκληρωμένη  διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται του τουρισμού.

Γι’ αυτό, θα ήθελα να κάνω ένα πρώτο απολογισμό του έργου του Υφυπουργείου. Δεν είμαι ο καθ’ ύλην αρμόδιος, αλλά ο Υφυπουργός είναι, ο οποίος είναι αεικίνητος και βρίσκεται στη Γερμανία προκειμένου να επιτύχει τη διεύρυνση των αγορών μέσα από τις πολλές προσπάθειες και τη δημιουργία αποτρεπτικών δυσμενών επιπτώσεων ως αποτέλεσμα της χρεοκοπίας αεροπορικών γραμμών της Γερμανίας.

Καταρχάς, ο Υφυπουργός Τουρισμού έχει ήδη υποβάλει και υλοποιήσει σημαντικό αριθμό προτάσεων πολιτικής, μέσω της θεσμοποιημένης παρουσίας του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξίσου σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι με την ίδρυση του Υφυπουργείου Τουρισμού έχει ενισχυθεί η παρουσία της χώρας μας στο εξωτερικό, καθώς η Κύπρος εκπροσωπείται στους παγκόσμιους τουριστικούς οργανισμούς και στα διεθνή τουριστικά δρώμενα και εκδηλώσεις με τον πολιτικό προϊστάμενο του τομέα, με τον Υφυπουργό Τουρισμού να είναι πανταχού παρών.

Επισημαίνω πως η Κύπρος, ως μια χώρα με πολυετή ιστορία στον τουρισμό, θα πρέπει όχι απλά να συμμετέχει, αλλά και να διεκδικεί σημαντικό ρόλο στη διεθνή τουριστική κοινότητα.

Η Κυβέρνηση, πλέον μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού, προσβλέπει στη συνέχιση και την ενίσχυση της συνεργασίας, με στόχο την από κοινού προώθηση των δράσεων που σχεδιάζονται τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς, επίσης, και για την εκμετάλλευση ευκαιριών, αλλά και την αντιμετώπιση των διάφορων εγχώριων και διεθνών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η τουριστική βιομηχανία θα ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις, θα ενισχύσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και θα συνεχίσει απρόσκοπτα την παραπέρα ανοδική πορεία που καταγράφει τα τελευταία χρόνια.

Ενδεικτικά αναφέρω τη διαχείριση σημαντικών διεθνών ζητημάτων που δύνανται να επηρεάσουν τις εισροές τουριστών προς την Κύπρο, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η υποτίμηση της τουρκικής λίρας και η αποκατάσταση των καλών σχέσεων Τουρκίας – Ρωσίας που κάπου εκτρέπει το τουριστικό προϊόν προς την Τουρκία, οι συνθήκες που βελτιώνονται κάπως στη γειτονική μας Αίγυπτο και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Επισημαίνω την ίδια ώρα, την ανάγκη για συνεχή  και συνετή επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών που διαθέτει η χώρα μας, μεταξύ των οποίων και των ξενοδοχείων, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Κύπριους και ξένους επισκέπτες. 

Θεμελιώδους σημασίας είναι την ίδια ώρα, ο εκσυγχρονισμός του τρόπου πραγματοποίησης των εκστρατειών προώθησης της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, και  η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχει στο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού, ένας εκσυγχρονιστικός θεσμός, δεν αποτελεί παρά τη συνέχιση της πορείας του ΚΟΤ που επιτέλεσε έργο, όμως η ευελιξία του Υφυπουργείου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τον κρατικό τομέα δημιουργεί άλλες προοπτικές, ταχύτερες αποφάσεις, ταχύτερη υλοποίηση πολιτικών και, χωρίς να υποτιμάται το έργο του ΚΟΤ, πιστεύω ότι προσθέτει στην αισιοδοξία όσον αφορά το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης.  

Για άλλη μια φορά, να σας διαβεβαιώσω ότι για τα θέματα που σας αφορούν, όπως η αδειοδότηση φοιτητών, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να υιοθετήσουμε ανάλογη απόφαση αν δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση μεταξύ των συντεχνιών και της τουριστικής βιομηχανίας. Όμως, ως αντιστάθμισμα αποφασίσαμε ότι δικαιούνται να αδειοδοτούνται όσοι έχουν πάρει πολιτικό άσυλο ή και αιτητές πολιτικού ασύλου.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό όλων των τουριστικών μας φορέων, δίνοντας έμφαση κυρίως στην από κοινού προώθηση δράσεων που θα αναπτύσσουν συνεχώς τον τουριστικό τομέα της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, για τη συνεισφορά σας στο ΑΕΠ. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία για τη φετινή χρονιά με στόχο και προσπάθεια, μέσα από τις πολιτικές που υιοθετούνται, να επεκταθεί η τουριστική περίοδος, που είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν εσάς και εμάς. Είναι ίσως η αναπλήρωση κάποιων απωλειών λόγω ανταγωνιστικών αγορών, Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε εισηγήσεις, ώστε σε συνεργασία να πετύχουμε τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα.

 

(ΡΜ/ΕΚ/ΕΙ)