Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-03-2018 13:27

Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Χαμπιαούρη στη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Με έργα κατά του ρατσισμού σχολείο και κοινωνία των πολιτών ενωμένοι στην προσπάθεια για αποτελεσματική ένταξη»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρευρίσκομαι στη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιείται σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Φυλετικών Διακρίσεων στο πλαίσιο της Εβδομάδας κατά του Ρατσισμού καθώς και της δεύτερης χρονιάς υλοποίησης της παγκύπριας εκστρατείας AWARE για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Η εκστρατεία AWARE, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, με αναθέτουσα αρχή τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που υλοποιείται στον τόπο μας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξαιρετική συνεργασία στον σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην υλοποίηση των δράσεων της εκστρατείας AWARE, στην οποία σημαντική ήταν η παγκύπρια συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η εκπαίδευση έχει νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση να διατηρεί ένα μαθησιακό περιβάλλον αγωγής των παιδιών, στο οποίο να παρέχονται ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και κανενός είδους αποκλεισμό. Ανταποκρινόμενο στις παγκόσμιες πραγματικότητες και στις ιδιαιτερότητες του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τον «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού» καθώς και την πολιτική για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε παιδί θα αισθάνεται όμορφα, ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε ιδιαιτεροτήτων του.

Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι στα σχολεία μας φοιτούν παιδιά με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει θέσει άξονες προτεραιότητας για την εκπαίδευση μεταναστών, οι οποίοι επικεντρώνονται στην υποδοχή των νεοαφιχθέντων μαθητών, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και στη διαπολιτισμική προσέγγιση των αναλυτικών προγραμμάτων.

Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε Διατμηματική Επιτροπή για την ένταξη μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, υπό το συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη στήριξη των παιδιών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και στην ομαλότερη μετάβασή τους από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

Η Διατμηματική Επιτροπή συνέταξε Κείμενο Πολιτικής, στη βάση του οποίου οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κλήθηκαν να αναπτύξουν σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σχέδιο Δράσης. Ενδεικτικά, τον Σεπτέμβριο 2017 η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, πραγματοποίησε παγκύπριες υποχρεωτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, υλοποιώντας έναν άξονα προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής που αφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης υλοποιεί ποικίλα μέτρα για την ομαλή και γρήγορη ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται διαφοροποιημένα προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Σημαντική καινοτομία κατά τη φετινή σχολική χρονιά είναι η τροποποίηση του προγράμματος των μεταβατικών τάξεων, ούτως ώστε τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία να ενισχύονται, παράλληλα με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες σε θέματα ορολογίας και βασικών πυρηνικών γνώσεων.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει προχωρήσει στην εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών με δείκτες επιτυχίας και επάρκειας και χορηγήθηκαν στις σχολικές μονάδες διαπιστωτικά δοκίμια ελληνομάθειας για την κατάταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία σε επίπεδα γλωσσομάθειας. Επιπλέον, αγοράστηκαν νέα κατάλληλα βιβλία για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας ενώ οι φιλόλογοι που εμπλέκονται στα διάφορα προγράμματα επιμορφώθηκαν σε θέματα μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων βιβλίων.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το Υπουργείο μας συνεργάζεται στενά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Υπηρεσία Ασύλου και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για θέματα που αφορούν στους ασυνόδευτους ανήλικους / αιτητές διεθνούς προστασίας και στα προσφυγόπουλα που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής στην Κοφίνου.

Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συντονίζει το Πρόγραμμα «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσω των δράσεων του προγράμματος αυτού, μεταξύ άλλων, δημιουργούνται Οδηγοί Εκπαιδευτικού για διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και Γονέων-Διαμεσολαβητών με μεταναστευτική βιογραφία. Επιπρόσθετα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποιεί το πρόγραμμα «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο. Σκοπός του προγράμματος είναιη υλοποίηση δράσεων από τα σχολεία για την ένταξη των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον και παράλληλα η παροχή στήριξης από τους συνεργαζόμενους φορείς.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την ομάδα Εκστρατείας AWARE και να διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά και υπεύθυνα για την προστασία και τη διασφάλιση του ανθρώπινου και δημοκρατικού χαρακτήρα των σχολικών μας μονάδων, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα όλων των παιδιών – ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους – για πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης.

(ΜΑΚ/ΑΧ/ΕΙ)