Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-03-2018 14:43

Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Μέση Τεχνική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγήστους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤHN ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Αρ. Φακ. 11605

 Χριστίδης Παύλος

11142

Σαββίδου Γιάννινα

 

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αρ. Φακ. 14853

Βότσης Δημητράκης

 

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

 

(ΜΓ/ΕΙ)