Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-06-2019 20:41

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Πρεσβύτερων Πολιτών, χθες

Θα πρέπει να ομολογήσω ότι είναι με ιδιαίτερα αισθήματα εκτίμησης και χαράς, που παρευρίσκομαι μαζί σας, για να χαιρετίσω τις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσής.

Όλων εσάς στα σεβάσμια πρόσωπα των οποίων ο καθένας αντικρίζει τους δημιουργούς του χτες και τους στυλοβάτες του σήμερα.

Όλων εσάς που αγωνιστήκατε και μοχθήσατε για να δημιουργήσετε και να συγκροτήσετε το σύγχρονο κράτος και την κοινωνία μας.

Δράττομαι επομένως της ευκαιρίας να εκφράσω την αναγνώριση και τον σεβασμό, τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και του συνόλου των πολιτών, για τη διαχρονική σας προσφοράς στον τόπο μας.

Αξίζει να αναφέρω ότι, μεταξύ άλλων, ενδεικτική της αναγνώρισης της ενεργούς, αξιόλογης και σεβαστής παρουσίας σας στην Ευρώπη, είναι η μία εκ των θέσεων  των αντιπροέδρων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρεσβυτέρων, που κατέχει η Οργάνωση.

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι πως Πρεσβύτεροι δεν είναι γηραιότεροι. Πρεσβύτερος είναι όποιος τιμά την όλη διαδρομή μέσα από τους αγώνες του και αν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία είναι χάρη στους αγώνες τους δικούς σας. Αν υπήρξε και διασώθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χάρη στους αγώνες σας. Αν υπάρχει προοπτική και μέλλον είναι χάρη στην ανατροφή που δώσατε στη νέα γενιά που αποτελεί την προοπτική και το μέλλον αυτής της χώρας.

Και μετατρέποντας σε πράξη αυτή την ευγνωμοσύνη που ο καθένας πρέπει να τρέφει προς όσους δημιούργησαν αυτό το κράτος, έχουμε μια έμπρακτη πολιτική.

Ήμουν ιδιαίτερα ευαίσθητος στις εκκλήσεις, στα διαβήματα και στα αιτήματα που κατά καιρούς υποβάλλετε έτσι ώστε με την ανάληψη της εξουσίας να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και στον τομέα των προβλημάτων που οι πρεσβύτεροι των πολιτών αντιμετωπίζουν.

Προς αυτή την κατεύθυνση και υπό το πρίσμα των προσπαθειών μας για συνεχή στήριξη των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, το εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων αναβαθμίστηκε μέσα από την αύξηση δύο φορές από την ανάληψη της εξουσίας, παρά τους κινδύνους χρεοκοπίας που αντιμετώπισε η χώρα, παρά τους κινδύνους που υπήρξαν στο παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, από το 2017 καθιερώθηκε Σχέδιο στη βάση του οποίου οι χαμηλοσυνταξιούχοι λαμβάνουν επίδομα την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια για την παροχή του πασχαλινού επιδόματος.

Στο πλαίσιο της βούλησής μας για την ενίσχυση του φάσματος των υπηρεσιών που αφορούν την τρίτη ηλικία, υλοποιήθηκε σημαντικός αριθμός πολιτικών που αφορούν πέραν της οικονομικής στήριξης και σειρά άλλων ωφελημάτων, όπως:

α) Μέσα από τη θέσπιση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος λαμβάνουν επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας, 6,5 χιλιάδες και πλέον συνταξιούχοι.

β) Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τα κρούσματα κακοποίησης και εκμετάλλευσης όσον αφορά την κατ’ οίκω  φροντίδα των ηλικιωμένων, προωθείται ψήφιση νομοθεσίας και κανονισμών που θέτουν προϋποθέσεις όσον αφορά τα προσόντα, την καταλληλότητα και τις υποχρεώσεις των φροντιστών απέναντι στα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων παρέχει σημαντική οικονομική ενίσχυση, τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν την Τρίτη ηλικία.

Προς τον σκοπό αυτό, το 2018, 62 τέτοια προγράμματα που εξυπηρετούν περίπου 2000 ηλικιωμένους, έλαβαν συνολική κρατική ενίσχυση πέραν του  €1.380.000.

Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Σχέδιο Επιχορηγημένων Διακοπών, ενώ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρήθηκε δωρεάν διακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Καθοριστικής σημασίας αναμφίβολα προς την προώθηση των θεμάτων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους, είναι η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και η σύσταση του Φορέα Τρίτης Ηλικίας.

Ο Φορέας, που απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων που ασχολούνται με ζητήματα της τρίτης ηλικίας, μεταξύ των οποίων και η Οργάνωση Πρεσβύτερων Πολιτών, έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την τρίτη ηλικία, ενώ παράλληλα μελετά θέματα πολιτικής και υποβάλλει εισηγήσεις.

Έχω αφήσει τελευταία, με στόχο να προβώ σε μία εκτενή αναφορά, τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Μια μεταρρύθμιση - που εκκρεμούσε εδώ και 54 χρόνια και είναι μέσα από μελέτες, μέσα από νομοθεσίες, μέσα από την αναποφασιστικότητα ή την ατολμία για το κόστος είτε το οικονομικό είτε το πολιτικό - για την οποία τολμήσαμε και σε αυτό τον τομέα.

Είναι μια μεταρρύθμιση από τα τελικά αποτελέσματα της οποίας επωφελούνται άμεσα ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Πιο συγκεκριμένα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για μία ευπαθή και υψηλού κινδύνου ομάδα του πληθυσμού, τα οφέλη που προκύπτουν για τους ηλικιωμένους αφορούν:

  • Τη δια βίου κάλυψη για όλους και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις.
  • Την ελεύθερη επιλογή παροχέα (ιατρού, εργαστηρίου,  φαρμακείου κλπ).
  • Τη δυνατότητα λήψης δεύτερης ή και τρίτης γνώμης μετά από την έκδοση παραπεμπτικού, ως, επίσης, τη δυνατότητα τακτικών επισκέψεων στον ιατρό ειδικότητας στην περίπτωση των χρόνιων ασθενών.
  • Τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγαλύτερο εύρος φαρμάκων.
  • Το δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού από την 1η Ιουνίου όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ είναι αυτόματα και δικαιούχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας.

Γνωρίζω καλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την έγνοια σας όσον αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Παρακολουθούμε ότι το λεγόμενο στάτους κβο δεν είναι το ίδιο του προηγούμενου χρόνου. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν έχει σχέση με την απαράδεκτη κατάσταση με το 1974, τότε που σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν, λεηλατήθηκαν, σφετερίστηκαν οι περιουσίες μας.

Εκ τότε, όμως, η κατάσταση χειροτερεύει διότι είμαστε μάρτυρες σήμερα μιας νέας επεκτατικής προσπάθειας της Τουρκίας και στον θαλάσσιο χώρο, στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται θέλω να πω κάτι. Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου κατέβαλα ως μεγίστη των προσπαθειών, ως στόχο ζωής, να δω πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ώστε να πετύχουμε μια λύση που να εδράζεται πριν και πάνω από όλα στο δίκαιο, να εδράζεται στον αλληλοσεβασμό, να εδράζεται σε αρχές και αξίες των ΗΕ, να εδράζεται σε αυτό που ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την εγκαθίδρυση της και ιδιαίτερα μετά την εισβολή, η ένταξη στην ΕΕ και ο σεβασμός στις αρχές και αξίες της.

Υπήρξε πρόοδος, υπήρξαν όμως και υπαναχωρήσεις από την πρόοδο. Για πρώτη φορά έγινε κατορθωτό να εμπλακεί η ΕΕ, για πρώτη φορά έγινε κατορθωτό να αναδειχθεί το θέμα της ασφάλειας, των εγγυήσεων, της κατάργησης των εγγυήσεων διότι αιτία των όσων προβλημάτων αντιμετωπίζει η πατρίδα μας ήταν οι Συνθήκες Ασφάλειας και Εγγύησης που έδωσαν το δικαίωμα, καταχρηστικά ερμηνευόταν ότι είχαν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν οι μητέρες πατρίδες.

Και η μεν Ελλάδα μετά το 1974 σεβάστηκε απόλυτα αυτό, η Τουρκία όμως και η άλλη των εγγυητριών δεν έπαψαν να διαδραματίζουν ένα ρόλο υποσκαπτικό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το θέμα ασφάλειας και εγγυήσεων, το έχει δεχθεί και ο ΓΓ και έχει ξεκάθαρα διατυπώσει την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα ομαλό κράτος να υπάρχουν αναχρονιστικοί θεσμοί όπως οι εγγυήσεις τρίτων κρατών. Υπάρχουν τα ΗΕ που προβλέπουν πώς και με ποιο τρόπο διασφαλίζονται η ανεξαρτησία και η κυριαρχία του κράτους, ενώ παράλληλα η ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της ΕΕ εξίσου διασφαλίζει και τη διαρκή διατήρηση των κανόνων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τη μη κατάχρηση από οποιονδήποτε των όσων δικαιωμάτων έχουν οι πολίτες.

Τις πιο κρίσιμες ώρες, όταν ωρίμασε το θέμα και βρισκόμασταν στο Κραν Μοντανά στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιούλιου του 2017 υπήρξε η ελπίδα ότι επιτέλους, ύστερα και από διαβεβαιώσεις πολλών και διαφόρων, η Τουρκία θα συνειδητοποιούσε και οι Τουρκοκύπριοι θα αντιλαμβάνονταν ότι αν είναι να υπάρξει λύση απαιτείται πριν και πάνω από όλα αλληλοσεβασμός.

Οι ανησυχίες του ενός να γίνονται σεβαστές από τον άλλον. Η ασφάλεια του ενός να μην αποτελεί απειλή για τον άλλον.

Κατατέθηκαν, μέσα στα πλαίσια των παραμέτρων του ΓΓ των ΗΕ, σημαντικές πρωτοβουλίες. Χρειαζόταν τόλμη - επτά μήνες πριν τις εκλογές διότι ακούω να μου αποδίδονται άλλα ελατήρια – για να υποβάλλεις γραπτές προτάσεις στα έξι σημεία τα οποία οπωσδήποτε απαιτούσαν αποφασιστικότητα και τόλμη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσεις ακόμα και το πολιτικό κόστος, που το θέμα δεν είναι αν αντιμετωπίσεις πολιτικό κόστος, αλλά να είσαι χρήσιμος για την πατρίδα σου.

Ήμασταν οι μόνοι που δώσαμε γραπτές προτάσεις και στα έξι σημεία του ΓΓ. Η τουρκοκυπριακή και η τουρκική πλευρά έδωσαν μόνο ένα έγγραφο που αφορούσε τη διατήρηση των εγγυητικών δικαιωμάτων, τη μόνιμη παρουσία του τουρκικού στρατού, την εξίσωση των Ελλήνων και των Τούρκων υπηκόων, τη θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων, ερμηνεύοντας την ότι τάχα η θετική ψήφος αποτελεί πολιτική ισότητα, και όχι πολιτική ανισότητα.

Λυπούμαι διότι κάποιοι εθελοτυφλούν, μη παρακολουθώντας τις στρατηγικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Κάποιοι προσπαθούν να μας πουν ή περίπου να μας αποδώσουν ευθύνη ότι το αδιέξοδο δημιουργεί νέα τετελεσμένα. Ποια είναι η εισήγηση τους; Να αποδεχθούμε οτιδήποτε διαφορετικά θα είμαστε υπεύθυνοι για την επιθετικότητα ή τις επεκτατικές πολιτικές της Άγκυρας;

Για αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι πως κατά το υπόλοιπο της θητείας μου, αυτό που όραμά μου είναι, είναι να δω να αποκαθίστανται η ειρήνη, η σταθερότητα, η προοπτική και το μέλλον αυτής της χώρας, των παιδιών και των εγγονιών μας. Και όχι η ευάλωτη και η ευαίσθητη ειρήνη που σήμερα επικρατεί.

Θέλω, επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι με στοχευμένες, καλά μελετημένες πολιτικές - πέραν από την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων όχι μόνο με τις χώρες της περιοχής, τις άριστες σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου ή με τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας - έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σεβαστοί στην ΕΕ.

Ακόμα και την ώρα των μεγάλων συμφερόντων των Ευρωπαίων, εκείνο που επικρατεί είναι οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και διερωτώμαι για όσους σήμερα δεν αναγνωρίζουν τη μεγάλη συνεισφορά του Γλαύκου Κληρίδη στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. Φανταστείτε αν ήμασταν εκτός Ευρώπης είτε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είτε σήμερα που η ύπαρξη και η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας απειλείται.

Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, μέσα και από τις προσπάθειές μας, θα γίνει συνείδηση και στην Τουρκία ότι προτιμητέα είναι η ειρήνη παρά οι απειλές για την οποιαδήποτε αναταραχή, προτιμητέο το δίκαιο και η συνεννόηση παρά οι αυθαίρετες ενέργειες που δεν βοηθούν κανένα κράτος στην πορεία του να προοδεύσει.

Καταλήγοντας, ως υψηλός προστάτης της Οργάνωσης θα είμαι πάντα στο πλευρό σας, θα συνεχίσω πολιτικές μέσα από τις εισηγήσεις και των Υπουργών της Κυβέρνησης και των πολιτικών που έχουμε χαράξει να υλοποιούμε αποφάσεις που θα είναι προς όφελος του συνόλου των πρεσβυτέρων. Δεν διακρίνω πρεσβύτερους αναλόγως ιδεολογικής ταυτότητας. Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Η υποχρέωση του κράτους είναι να μη διακρίνει τους πολίτες με βάση την ιδεολογική τους προτίμηση, και αυτό θα πράξουμε μέχρι τέλους.

Εάν θέλεις να έχεις υγιή μελλοντική γενιά θα πρέπει να έχεις υγιή τρίτη ηλικία.

_____________

ΡΜ/ΣΧ