Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-06-2019 21:27

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην 58η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετίσω τις εργασίες της 58ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Η παρουσία μου συνιστά έμπρακτη απόδειξη της εκτίμησης και της αναγνώρισης της μακράς συνεισφοράς του Συνδέσμου στα οικονομικά δρώμενα του τόπου, η οποία υπήρξε διαχρονικά καθοριστικής σημασίας στην πορεία εξέλιξης και αναβάθμισης της κυπριακής οικονομίας.

Αναντίλεκτα, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιφορτισμένος με θεσμικές ευθύνες, μέσα από τη στενή συνεργασία του με το κράτος και την έντονη δραστηριοποίηση των μελών του, συνέβαλε και συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου ενισχύοντας σημαντικά την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Την ίδια στιγμή, μέσα από το δίκτυο συνεργασιών που αναπτύσσει σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και τις διακρίσεις που λαμβάνει, αποτελεί έναν αξιόπιστο πρεσβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό συντελώντας στην προβολή της, στην ανάδειξη της ως διεθνούς κέντρου παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ως εκ τούτων στην εισροή σημαντικών κεφαλαίων.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, αποτελεί τον πρώτο Οργανισμό με τον οποίο η Κυβέρνηση υπέγραψε πρόσφατα συνεργασία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, με στόχο την αποτελεσματική οικονομική διπλωματία.

Θα ήτο παράλειψη εάν δεν σημείωνα την ιδιαίτερα σημαντική και πολυεπίπεδη συμβολή του Συνδέσμου, στην προσπάθεια που καταβάλαμε για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση, αλλά και την επιτυχία της ανάκαμψης και της βιώσιμης ανάπτυξης που παρουσιάζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Και θέλω να τονίσω πως όλοι οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτή την προσπάθεια, ενεργήσαμε με αποφασιστικότητα στη βάση της συλλογικότητας και της συνεργασίας των πολιτικών, των οικονομικών και των κοινωνικών παραγόντων του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόσαμε μία σειρά μεταρρυθμίσεων και υιοθετήσαμε σειρά άλλων μέτρων και κινήτρων, τα οποία συνέβαλαν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ως αποτέλεσμα της συντονισμένης αυτής προσπάθειας και στενής συνεργασίας, μεταξύ άλλων, επιτεύχθηκε:

 ·         Η έξοδος από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν.

·         Η επαναφορά στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αυτή τη στιγμή αγγίζουν ποσοστό της τάξης του 3.5% - 4%.

·         Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

·         Μείωση της ανεργίας στο 7% έναντι του ποσοστού που άγγιξε το 16% το 2013.

·         Η έξοδος στις διεθνείς αγορές και την επιστροφή της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Αξίζει να σημειώσω, ως απτή απόδειξη της πορείας σταθερότητας και της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς τη χώρα, ότι τον περασμένο Απρίλιο, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε ομόλογο διάρκειας 30 ετών, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά πολλαπλάσιο την προσφορά και το επιτόκιο να ανερχόταν μόλις στο 2.88%.

Αναλόγως, λαμβάνοντας με αποφασιστικότητα τα απαραίτητα μέτρα,  εργαστήκαμε προς την προεξάρχουσα πρόκληση της ομαλοποίησης του τραπεζικού μας συστήματος, ακολουθώντας πλήρως  τους αυστηρότερους διεθνείς κανονισμούς διαφάνειας και συμμόρφωσης, πετυχαίνοντας πλέον νέα δεδομένα όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και την κερδοφορία των τραπεζών.

Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η μέχρι τώρα επιτευχθείσα πρόοδος δεν σηματοδοτεί σε καμία των περιπτώσεων τη χαλάρωση των προσπαθειών που καταβάλλουμε προς τον στόχο της απαιτούμενης μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της χώρας.

Αντιθέτως, με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης, την ίδια συνέπεια και το ίδιο πείσμα θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε κατά τρόπο που θα επιτρέψει την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και ευρύτερα της αναπτυξιακής μας προοπτικής.

Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας τις έως τώρα στοχευμένες προτεραιότητες πολιτικής που υιοθετήσαμε, προχωρούμε με σταθερό και αποφασιστικό βηματισμό στην υλοποίηση των στόχων μας μέσω της προώθησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες φιλοδοξούμε να αλλάξουν ριζικά την εικόνα της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Πολιτικές που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

1) Τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, Μια ιστορία πονεμένη αφού δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη ομοφωνία ή κατά πλειοψηφία υιοθέτηση των απόψεων από τη Βουλή. Θέλω να ελπίζω ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ετοιμάσαμε λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των κομμάτων θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε αυτό τον απαραίτητα αναγκαίο μεταρρυθμιστικό στόχο για να γίνει επιτέλους η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας εφικτή. 2) Την πλήρη ψηφιοποίηση βασικών υπηρεσιών με την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Καθοριστική προς τον στόχο της επίτευξης της μέγιστης αποτελεσματικότητας της ψηφιακής μας στρατηγικής είναι η πρόθεσή μας για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας το οποίο θα συγκεντρώνει υπό την εποπτεία του όλες τις συναφείς αρμοδιότητες.

Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία, αναμένεται το συντομότερο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και, εν συνεχεία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη βεβαιότητα ότι τα εν τη Βουλή κόμματα δεν θα εγείρουν ενστάσεις ώστε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας κάτι αναγκαίο για να πάμε βήματα μπροστά.

3) Επιπλέον, αντιλαμβανόμενοι τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστήσαμε κοινή ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain. Χαίρομαι να πω ότι προχωρά και ελπίζω σύντομα να είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να τύχουν υλοποίησης με τα ανάλογα οφέλη.

4) Τον ριζοσπαστικό εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης με νομοσχέδια που παραπεύθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και την εφαρμογή της λεγόμενης «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης». Δεν χρειάζεται να κάνω έκκληση προς τον Πρόεδρο της Βουλής για να θεωρηθεί ως κατ΄επείγον. Θεωρώ πως η μεταξύ μας συνεννόηση είναι πλήρης όσον αφορά τη σύμπτωση θέσεων για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης αλλά και των υπολοίπων.

5) Την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, η υλοποίηση της πρώτης φάσης του οποίου εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2019, και θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή τον Ιούλιο του 2020. 6) Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τρόπο που να αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών. Έγινε σημαντική δουλειά, υπάρχουν σημαντικές συγκλίσεις, απομένουν κάποιες αποκλίσεις και ελπίζω σύντομα να ξεπεραστούν ώστε σύντομα η Βουλή να προχωρήσει.

7) Την απρόσκοπτη εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό που βασίζεται στην επίλυση των μέχρι τώρα διαρθρωτικών αδυναμιών, την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την εξωστρέφεια σε νέες μεγάλες αγορές.

8) Την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση έργων, βασισμένης στον Επενδυτικό Νόμο που ήδη βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

9) Την ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων μέσα και από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που εγκρίθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο, δημιουργώντας νέα προοπτική για τον τομέα των Υπηρεσιών.

10) Την  προώθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων, το οποίο θα εγκριθεί στην συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3/7/2019.

11) Τη μετατροπή της CYTA σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, επιτρέποντας την προσέλκυση στρατηγικού-συνεργάτη επενδυτή, καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Κρατικού Λαχείου.

12) Τη μεταρρύθμιση των δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

13) Την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας στη βάση της συνολικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών, το συστήματος αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του εργασιακού χρόνου των μαθητών και εκπαιδευτικών. Είμαστε όλοι μάρτυρες των τελευταίων αποτελεσμάτων. Το θέμα θα απασχολήσει σύσκεψη που θα συγκαλέσω για να δούμε πού οδηγείται η παιδεία του τόπου και πώς μέσα από μέτρα και μεταρρυθμίσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που καταγράφεται σε μια χώρα που έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό για θέματα παιδείας.

14) Την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων, με στόχο την αύξηση της παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανιών του τόπου.

Η υιοθέτηση των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων είναι δηλωτική της πλήρους αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας και της δημιουργίας, ευοίωνων προοπτικών όσον αφορά την περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, την ανάδειξή της ως ελκυστικού προορισμού επενδυτικής δραστηριότητας και ως εκ τούτων τη σταθεροποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην προσπάθεια αυτή, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ως άλλωστε έχει αποδεδειγμένα μέχρι στιγμής πράξει μέσα από τη δραστηριότητα, τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που διαχρονικά καταθέτει, θα πρωτοστατήσει και πάλι.

Επιτρέψτε μου καταλήγοντας να προβώ σε μία ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Μάριο Σκανδάλη, με τον οποίο είχαμε άριστη συνεργασία και ο οποίος ολοκληρώνει την θητεία του ως Πρόεδρος αλλά και ως μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Η καταξιωμένη πορεία του Συνδέσμου υπό την Προεδρία του κ. Σκανδάλη επιβεβαιώνει την πολυσήμαντη άοκνη προσφορά του.

Γνωρίζοντας τον κ. Σκανδάλη δεν έχω καμία αμφιβολία πως θα συνεχίσει ακόμη και μετά το πέρας της θητείας του να προσφέρει με τον ίδιο ζήλο τις υπηρεσίες του, συνδράμοντας στην επιτέλεση των στόχων και των σκοπών που ο Σύνδεσμος υπηρετεί.

Συγχαίροντας σας για ακόμη μία φορά, για τη σημαντική προσφορά αλλά και την άοκνη δραστηριότητα που αναπτύσσει η ηγεσία και τα μέλη σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι προσβλέπω στη συνέχιση της αγαστής, ιδιαίτερα επωφελούς για τον τόπο μας συνεργασίας που διέκρινε πάντοτε τις σχέσεις του Συνδέσμου με τις εκάστοτε Κυβερνήσεις.

(ΡΜ/ΕΙ)