Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-06-2019 09:15

Αποτελέσματα επιτυχόντων γραπτής εξέτασης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης για τις Κατηγορίες Οχημάτων Λεωφορείων και Φορτηγών που διεξήχθησαν στις 18 και 19 Απριλίου 2019,  αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν επιτύχει στις πιο πάνω εξετάσεις θα λάβουν τα πιστοποιητικά επιτυχίας της εξέτασης καθώς και περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν για να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχικής Επιμόρφωσης και στη συνέχεια Επαγγελματική Άδεια Οδηγού, με ταχυδρομείο.

Για τον κατάλογο των επιτυχόντων, πατήστε εδώ.

(ΜΓ/ΕΙ)