Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-06-2019 09:58

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα σε ξένους επενδυτές και μέλη της Κυβέρνησης

Τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ξένοι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σε τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, οι τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία, η ενέργεια, η ανάπτυξη γης, η ναυτιλία, ο τουρισμός, το εμπόριο και οι υποδομές, υπογράμμισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, στην παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και των Υφυπουργών Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του γενικού πλαισίου δράσεων για διατήρηση και ενίσχυση των συνθηκών, με στόχο την επίτευξη περαιτέρω ανάπτυξης.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση έχει στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε επενδυτής εμπιστεύεται την κυπριακή οικονομία, να διατηρήσει το σταθερό και αξιόπιστο φορολογικό και νομικό καθεστώς και να υιοθετήσει μέτρα και μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν τις οικονομικές και επενδυτικές ευκαιρίες,

Επεσήμανε, εξάλλου, ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Απευθυνόμενος στους ξένους επενδυτές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι με τις επενδύσεις εκατομμυρίων που έχουν προβεί σε διάφορους τομείς της κυπριακής οικονομίας αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της οικονομικής ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 Τέλος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «βρισκόμαστε εδώ για να σας ακούσουμε για το πώς μπορούμε να συνδράμουμε περαιτέρω προς εσάς, τους κύριους παράγοντες της επίτευξης ανάπτυξης μέχρι σήμερα», προσθέτοντας ότι «επενδύουμε στη σοφία και στις πρωτοβουλίες σας». 

(ΡΜ/ΑΜ/ΕΙ)