Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-07-2019 14:22

Παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για Συμψηφισμό Λογαριασμών (Net-Billing)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Κατηγορία Β -Συμψηφισμός Λογαριασμών (Net-Billing) του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση» παρατείνεται μέχρι τις 15/06/2020 ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κατηγορίας ή μέχρι την όποια αναθεώρηση του Σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/9BDC1EE5AA2223CAC22582B700274F54?OpenDocument

(AM/ΕΙ)