Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-07-2019 10:35

Oλοκλήρωση Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και Πύργου Τυλληρίας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων και Πύργου Τυλληρίας» κατά την περίοδο από την 1.3.2019 μέχρι τις 31.5.2019, το οποίο αξιοποιήθηκε από 2.000 πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, επιχορηγήθηκε πλήρως η διαμονή και διατροφή σε δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, Χαμηλοσυνταξιούχους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Συνταξιούχους Μονήρεις με ετήσιο εισόδημα μέχρι €15.500, Συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι €20.000 για τις οικογένειες και τους εξαρτώμενούς τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, με τη συνολική δαπάνη υλοποίησης του Σχεδίου να ανέρχεται στις €320.000.

(EK)