Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2019 12:28

Υπογραφή συμβολαίου για υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.

Υπογράφηκε την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, συμβόλαιο για το συγχρηματοδοτούμενο έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ, στο πλαίσιο της δράσης «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας», ύψους €2.388.000,00 και χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Η υπογραφή έγινε μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της εταιρίας A. Aristotelous Construction LTD, παρουσία εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος Interreg V-A, Ελλάδα Κύπρος της ΕΕ και της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ, που θα συγχρηματοδοτήσουν από κοινού το έργο σε ποσοστό 50% έκαστος.

Το Έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. αναμένεται ότι θα συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζει.

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση βελτιωτικών έργων στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που Χρήζουν Προστασίας «ΧΠΦ Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, αυξάνοντας τη δυναμικότητα του χώρου και προσφέροντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στα άτομα που χρήζουν προστασίας κατά τις πρώτες μέρες παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(ΜΓ)