Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2019 13:08

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την επιστολή του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης για τις Κεντρικές Εξετάσεις Τετραμήνων

Σχετικά με την επιστολή του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) για την οργάνωση των Κεντρικών Εξετάσεων στο πλαίσιο της  αξιολόγησης τετραμήνων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) αναφέρει ότι:

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης συναντήθηκε σήμερα, 11 Ιουλίου 2019, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ) για το θέμα της οργάνωσης των Κεντρικών Εξετάσεων Τετραμήνων.

Μετά από την επίλυση οργανωτικών θεμάτων που τέθηκαν, οι οποιοσδήποτε επιφυλάξεις έχουν αρθεί.

Το ΥΠΠ σε απόλυτη συνεργασία με το ΚΕΜΕ θα αντιμετωπίσουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση των Κεντρικών Εξετάσεων Τετραμήνων.  

(ΙΠ)