Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2019 13:15

Εργατικό δυναμικό Κυβέρνησης κατά κατηγορία υπηρεσίας: Ιούνιος 2019

Εργατικό δυναμικό Κυβέρνησης: 52.215

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2019 αυξήθηκε κατά 42 άτομα (0,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.215 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 681 άτομα (-1,9%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,3%) φθάνοντας τις 17.409 σε σχέση με 16.686 άτομα τον Ιούνιο του 2018.

 

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 11,6% (393 άτομα).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2019 παρατηρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (-1,4%) που κυρίως οφείλεται στο μόνιμο προσωπικό (-1,5%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Ιούνιος 2018

Μάιος 2019

Ιούνιος 2019

 

Ιούνιος   2019/18

Ιούνιος/

Μάιος 2019

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.269

17.479

17.424

 

0,9

-0,3

Μόνιμοι

11.480

11.398

11.361

 

-1,0

-0,3

Έκτακτοι

5.789

6.081

6.063

 

4,7

-0,3

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.452

13.768

13.672

 

1,6

-0,7

Μόνιμοι

10.057

9.878

9.884

 

-1,7

0,1

Έκτακτοι

3.395

3.890

3.788

 

11,6

-2,6

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.776

12.727

12.686

 

-0,7

-0,3

Μόνιμοι

7.187

7.080

7.067

 

-1,7

-0,2

Έκτακτοι

5.589

5.647

5.619

 

0,5

-0,5

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.676

8.553

8.433

 

-2,8

-1,4

Μόνιμοι

6.763

6.596

6.494

 

-4,0

-1,5

Έκτακτοι

1.913

1.957

1.939

 

1,4

-0,9

Σύνολο

Σύνολο

52.173

52.527

52.215

 

0,1

-0,6

 

Μόνιμοι

35.487

34.952

34.806

 

-1,9

-0,4

 

Έκτακτοι

16.686

17.575

17.409

 

4,3

-0,9

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ.: +357 22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ.: +357 22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ)