Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2019 14:50

Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στα εγκαίνια οκτώ κατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό, στη Λάρνακα

Είμαι στην ευχάριστη θέση να παραδώσω σήμερα σε οκτώ δικαιούχους εκτοπισθέντες, τα κλειδιά της καινούριας τους κατοικίας, με την ευχή αυτή να είναι καλορίζικη.

Πρωτίστως όμως, θα ήθελα να επισημάνω τη μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στα θέματα Στέγασης Εκτοπισθέντων. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στους Προϋπολογισμούς του 2019 έχει περιλάβει κονδύλι της τάξης των €13,7 εκ., καθώς και κονδύλι της τάξης των €40 εκ. για την τριετία 2020-2022, για θέματα σε σχέση με τους Κυβερνητικούς Οικισμούς. Μάλιστα μέχρι στιγμής, έχουν παραχωρηθεί 11.203 τίτλοι ιδιοκτησίας και 2.994 πιστοποιητικά μίσθωσης που αφορούν οικιστικές μονάδες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης.

Όπως γνωρίζετε, μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και τη δημιουργία του τεράστιου στεγαστικού προβλήματος, άρχισε το δύσκολο και επίπονο έργο της στέγασης των 200.000 εκτοπισθέντων, με στόχο μια πιο άνετη προσωρινή διαβίωση.

Μετά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, σε σχέση με τα κτήρια σε Κυβερνητικούς Οικισμούς, τέθηκαν σε εφαρμογή τα εξής προγράμματα:

(α)       Πρόγραμμα «Αναδόμησης, επιδιόρθωσης/ενίσχυσης κατοικιών και πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών». Στο Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονταν οκτώ Κυβερνητικοί Οικισμοί (Πάνω Λακατάμεια, Στρόβολος ΙΙ, Άγιος Παύλος και Άγιος Μάμας στη Λευκωσία, Άγιοι Ανάργυροι Ι στη Λάρνακα και Άγιος Αθανάσιος, Μακάριος ΙΙΙ και Λινόπετρα στη Λεμεσό).  Μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των €140,0 εκ., με την ανέγερση 45 πολυκατοικιών και 187 κατοικιών, την ενίσχυση/επιδιόρθωση 50 πολυκατοικιών και 2.200 κατοικιών. Στο παρόν στάδιο προγραμματίζεται η ανέγερση δύο πολυκατοικιών και η επιδιόρθωση 96 κατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος ΙΙ, η ανέγερση δύο πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιοι Ανάργυροι Ι και η ανέγερση τεσσάρων πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Μάμας στη Λακατάμεια, συνολικού κόστους που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €6,6 εκ.

(β)       Πρόγραμμα «Προσθήκη ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών». Το Πρόγραμμα αυτό αφορά την προσθήκη ανελκυστήρων σε 368 υφιστάμενες πολυκατοικίες, παγκύπρια, με προτεραιότητα σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με κινητικά προβλήματα. Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 109 υφιστάμενες πολυκατοικίες, με κόστος της τάξης των  €11,0 εκ. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση έξι ανελκυστήρων στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ιωάννης, στη Λάρνακα και προγραμματίζεται η εγκατάσταση άλλων 32 ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, συνολικού κόστους που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €4,8 εκ.

(γ)     Το 2013, τέθηκε σε εφαρμογή το  Πρόγραμμα «Αποτίμηση στατικής επάρκειας των υφιστάμενων πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς παγκύπρια». Το Πρόγραμμα αφορά στην αποτίμηση της στατικής επάρκειας 351 υφισταμένων πολυκατοικιών. Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί οι οπτικές έρευνες καθώς και εξαγωγή κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος σε όλες τις υφιστάμενες πολυκατοικίες παγκύπρια και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση των στατικών μελετών και η ετοιμασία των τεχνοοικονομικών μελετών με βάση τις οποίες θα καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις/ενισχύσεις ή/και οι αναδομήσεις. 

Τονίζεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχωρά με σταδιακές παρεμβάσεις στις περιπτώσεις που δικαιολογείται και κρίνεται αναγκαίο, προς διασφάλιση της ασφάλειας των κτηρίων και των ενοίκων και θέτοντας πάντοτε προτεραιότητα ανάλογα με την σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης.

Μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, υλοποιήθηκε η Αναδόμηση δύο πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος ΙΙΙ, με κόστος της τάξης των € 1,48 εκ. και  η  αναδόμηση τριών πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ελευθέριος στα Λατσιά, με κόστος της τάξης των € 1,7 εκ. Οι πέντε αυτές πολυκατοικίες αναδομήθηκαν, καθότι οι υφιστάμενες πολυκατοικίες κρίθηκαν μη επισκευάσιμες μετά από τεχνοοικονομική μελέτη.

Στο παρόν στάδιο προγραμματίζεται η επισκευή/ενίσχυση οκτών πολυκατοικιών στον Οικισμό Άγιος Ελευθέριος, έξι πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Λουκάς και τεσσάρων πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Ανδρέας στα Λατσιά με συνολικό  κόστος της τάξης του € 2,4 εκ.

Όσον αφορά στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερού, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα και στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, αυτοί έχουν αναδομηθεί πλήρως. Συγκεκριμένα, η αναδόμηση του Κυβερνητικού Οικισμού Τσιακκιλερό περιλαμβάνει 420 οικιστικές μονάδες με συνολικό κόστος της τάξης των € 18,3 εκ. και η αναδόμηση του Κυβερνητικού Οικισμού Κόκκινες περιλαμβάνει 411 οικιστικές μονάδες με συνολικό κόστος της τάξης των € 16,23 εκ.

Επιπλέον στους κενούς χώρους των Κυβερνητικών Οικισμών Τσιακκιλερό και Κόκκινες έχουν ανεγερθεί 11 πολυκατοικίες και 16 κατοικίες  με συνολικό κόστος της τάξης των € 11,2  εκ. για στέγαση δικαιούχων προσφύγων.

Με μεγάλη χαρά σήμερα παραδίδουμε τις οκτώ κατοικίες στους οκτώ δικαιούχους. H αναδόμηση των οκτώ κατοικιών, αφορά τη στέγαση των ενοίκων της «πράσινης πολυκατοικίας» στην οδό Κοτζιά Τεπέ αρ.21 στη Λάρνακα, η οποία έχει κριθεί ως μη επισκευάσιμη.  Όλες οι  κατοικίες είναι ισόγειες. Οι επτά κατοικίες είναι των δύο υπνοδωματίων, με εμβαδόν 78 μ² και μία κατοικία είναι των τριών υπνοδωματίων, με εμβαδόν 95 μ². Το κόστος ανέγερσης των οκτώ κατοικιών ανήλθε στα €708.000. Η ανέγερσή τους  έγινε από την εργοληπτική εταιρεία S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD με ημερομηνία έναρξης 6/6/2017 και ημερομηνία ολοκλήρωσης 21/5/2019.

Οι  κατοικίες έχουν μελετηθεί και ανεγερθεί με βάση τις τελευταίες εν ισχύ Νομοθεσίες και τα πιο σύγχρονα υλικά. 

Να ευχηθώ ξανά στους οκτώ δικαιούχους, να είναι καλορίζικη η καινούργια σας κατοικία.

(ΜΓ/ΣΧ)