Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2019 14:58

Ομιλία του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κ. Κυριάκου Κούνδουρου στα εγκαίνια κατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Τσιακκιλερό, στη Λάρνακα

Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με σκοπό τα εγκαίνια του συγκροτήματος των οκτώ αυτών  κατοικιών και την παράδοση των κατοικιών στους   δικαιούχους εκτοπισθέντες.

Το συγκρότημα αυτό ανεγέρθηκε μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος "Αποτίμηση Στατικής Επάρκειας υφιστάμενων πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών" για τη στέγαση των ενοίκων της "πράσινης πολυκατοικίας" στην οδό Κοτζιά Τεπέ αρ.21 στη Λάρνακα, η οποία έχει κριθεί ως μη επισκευάσιμη.

Οι    7  κατοικίες είναι ισόγειες των 2 υπνοδωματίων   και  η  μία κατοικία είναι ισόγεια των 3 υπνοδωματίων. Το κόστος ανέγερσης του συγκροτήματος ανήλθε στα € 0.7 εκ. Υλοποιήθηκε από την εργοληπτική εταιρεία S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD με ημερομηνία έναρξης 06/06/2017 και ημερομηνία ολοκλήρωσης 21/5/2019.

Οι  κατοικίες, έχουν μελετηθεί και ανεγερθεί με βάση τους ισχύοντες Αντισεισμικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Σκυροδέματος, και σε αυτές έχουν εφαρμοστεί όλες οι πρόνοιες των εν ισχύ Κανονισμών Θερμομόνωσης, των Ηλεκτρολογικών Κανονισμών και των Κανονισμών Πυροπροστασίας. Γι’ αυτό, σε κάθε δικαιούχο μαζί με τα κλειδιά θα δοθούν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κάθε κατοικίας. Οι  κατοικίες έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονα υλικά για τα οποία εφαρμοζόταν αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε κάθε στάδιο της κατασκευής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Προτύπων και Κανονισμών.

Στα πλαίσια του ιδίου Προγράμματος, έχουν παραδοθεί σε δικαιούχους πρόσφυγες ακόμα 18 διαμερίσματα σε 2 πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Στρόβολος ΙΙΙ και 18 διαμερίσματα σε 3 πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ελευθέριος, στα Λατσιά. Το κόστος των   έργων ανήλθε στα €1,48 εκ και €1,7 εκαντίστοιχα. Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρωθεί η οπτική έρευνα και η εξαγωγή κυλινδρικών δοκιμίων από 351 υφιστάμενες πολυκατοικίες, για τις οποίες έχουν αρχίσει σταδιακά μελέτες για αποτίμηση της στατικής τους επάρκειας.

Στο παρόν στάδιο στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, προγραμματίζεται η επισκευή/ ενίσχυση 8 πολυκατοικιών στον Οικισμό Άγιος Ελευθέριος, 6 πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Λουκάς και 4 πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Ανδρέας στα Λατσιά με συνολικό κόστος της τάξης των € 2,4 εκ.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θέτοντας πάντοτε ως στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εκτοπισθέντων και την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του συνόλου των συμπολιτών μας που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς, πέρα από το πιο πάνω Πρόγραμμα, έχει θέσει σε εφαρμογή ακόμα δύο Προγράμματα, μετά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, που αφορούν τη βελτίωση των κτηρίων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς:

(α)      Το Πρόγραμμα "Αναδόμησης, Επιδιόρθωσης/ Ενίσχυσης κατοικιών και πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών", στο οποίο περιλαμβάνονται 8 Κυβερνητικοί Οικισμοί. Μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των €140 εκ., με την ανέγερση 45 πολυκατοικιών και 187 κατοικιών, την ενίσχυση/ επιδιόρθωση 50 πολυκατοικιών και 2.200 κατοικιών.

(β)      Το Πρόγραμμα "Προσθήκη Ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες Κυβερνητικών Οικισμών", το οποίο αφορά την προσθήκη ανελκυστήρων σε 368 υφιστάμενες πολυκατοικίες, παγκύπρια, με προτεραιότητα εκείνες στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με κινητικά προβλήματα.  Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 109 υφιστάμενες πολυκατοικίες, με κόστος της τάξης των €11 εκ., ενώβρίσκεται σε εξέλιξη και προγραμματίζεται η εγκατάσταση άλλων 38 ανελκυστήρων σε υφιστάμενες πολυκατοικίες εκτιμώμενου συνολικού κόστους €5 εκ.

Όσον   αφορά στον Κυβερνητικό Οικισμό Τσιακκιλερό, στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα και στον Κυβερνητικό Οικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα, αυτοί έχουν πλήρως αναδομηθεί. Συγκεκριμένα, η Αναδόμηση του Κυβερνητικού Οικισμού Τσιακκιλερό περιλαμβάνει 420 οικιστικές μονάδες με συνολικό κόστος της τάξης των € 18,3 εκ. και η Αναδόμηση του Κυβερνητικού Κόκκινες περιλαμβάνει 411 οικιστικές μονάδες με συνολικό κόστος της τάξης των € 16,23 εκ. Επιπλέον,  στους κενούς χώρους των Κυβερνητικών Οικισμών  Τσιακκιλερό και Κόκκινες έχουν ανεγερθεί  11 πολυκατοικίες και  16 κατοικίες  με συνολικό κόστος της τάξης των € 11,2  εκ. για στέγαση δικαιούχων προσφύγων.

Στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως υπάρχουν σε εξέλιξη 3 Συμβόλαια Γενικής Συντήρησης Κυβερνητικών Οικισμών, ένα σε κάθε Επαρχία, τα οποία επιλαμβάνονται, ως επί το πλείστον, θέματα τα οποία αφορούν Ασφάλεια και Υγεία των κατοίκων. Τα Συμβόλαια αυτά έχουν συνολικό κόστος της τάξης των €4 εκ., ανά έτος. Επίσης, προωθούνται προγράμματα αντικατάστασης κουφωμάτων και σύνδεσης όλων των προσφυγικών οικισμών, αλλά και Συνοικισμών Αυτοστέγασης με κεντρικό αποχετευτικό σύστημα. Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση όλων των πεζοδρομίων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε όλους τους προσφυγικούς οικισμούς ώστε να εξασφαλισθεί ένας χώρος στάθμευσης σε κάθε οικιστική μονάδα. Βρίσκεται σε ισχύ η χορήγηση χρηματικής βοήθειας για προσθήκη χώρων υγιεινής και υπνοδωματίου στο ισόγειο των κατοικιών για διευκόλυνση ηλικιωμένων ή ασθενών ιδιοκτητών.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση προωθεί την πολιτική τιτλοποιήσεων. Μέχρι στιγμής, έχουν παραχωρηθεί 11.203 τίτλοι ιδιοκτησίας και 2.994 πιστοποιητικά μίσθωσης που αφορούν οικιστικές μονάδες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, δηλ. σε 90% περίπου του συνόλου των οικιστικών μονάδων.

Το Έργο το οποίο παραδίδεται σήμερα, είναι αποτέλεσμα εντατικής εργασίας, από μια επίλεκτη ομάδα Λειτουργών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι οποίοι με ζήλο και αφοσίωση εργάστηκαν για τον σκοπό αυτό, για δύο και πλέον χρόνια. Προσωπικά από το βήμα αυτό, θα ήθελα να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα του έργου, Ειρήνη Γιαννακού, Μαρία Τουραπή, Γεώργιο Γεωργίου, Κώστα Γεωργίου και Δέσπω Ανδρέου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τη Δέσπω Χριστοδούλου του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τους Κώστα Αντωνίου και Χαράλαμπο  Μουττά του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Το Έργο βέβαια δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία, χωρίς τη συνεισφορά και συνεργασία του Εργολάβου του Έργου,την Εταιρεία S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD, προς την οποία θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους του Τμήματος, επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες.

Τέλος απευθύνομαι σε εσάς αγαπητοί δικαιούχοι, που όλο αυτό τον καιρό αναμένατε καρτερικά τη στιγμή της παράδοσης των κατοικιών σας, για να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα βρίσκονται πάντοτε δίπλα σας σε ό,τι σχετικό χρειαστείτε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ,για ακόμη μια φορά, τη μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στα θέματα της Στέγασης των Εκτοπισθέντων. Στόχος είναι να εξασφαλίσει άνετες, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στον προσφυγικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει περιλάβει κονδύλι της τάξης των €13,7 εκ.στους Προϋπολογισμούς του 2019καθώς καικονδύλι της τάξηςτων€40 εκ. για την τριετία 2020-2022, για εργασίες σχετικές με τους Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων.

_____________

 

ΑΜ/ΣΧ