Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-07-2019 17:08

Δήλωση Υπουργού Γεωργίας για την ψήφιση της μεταρρύθμισης της Γεωργικής Ασφάλισης από τη Βουλή

 «Μετάβαση σε ένα αποτελεσματικό και καθολικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων»

«Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιστορική για τον τομέα της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κύπρο. Μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που εδώ και χρόνια είχε ανάγκη ο χώρος, αυτή του εκσυγχρονισμού του συστήματος γεωργικής ασφάλισης, περνά από το στάδιο των σχεδιασμών και συζητήσεων, στο στάδιο της εφαρμογής, με τη σημερινή ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των τριών σχετικών νομοσχέδιων. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, διασφαλίζεται η σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος, μέσα από ένα σύστημα που είναι καθολικό, δίκαιο και αποτελεσματικό. Ένα σύστημα που λαμβάνει υπόψη όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι καλλιέργειες των αγροτών μας, κάτι που καθίσταται επιτακτικό ιδιαίτερα σήμερα, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που ολοένα γίνονται εντονότερες.  

Με τα ψηφισθέντα νομοσχέδια τίθεται γερή βάση για την ανασυγκρότηση της αγροτικής μας οικονομίας, με περιορισμό της γραφειοκρατίας και μετάβαση σε ένα πιο αποτελεσματικό και καθολικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, ποιοτικό και ανθρώπινο.

Με το νέο σύστημα καλύπτεται το σύνολο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, μέσω της δημιουργίας ειδικού Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης, το οποίο θα χρηματοδοτεί δράσεις για τη διαχείριση κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες. Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από εισφορές των αγροτών με παράλληλη συνεισφορά του Κράτους, με στόχο την άμεση καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Με τις νέες τροποποιήσεις στο σύστημα διαχείρισης των ζημιών προσφέρεται:

  • Συνολική κάλυψη των καλλιεργειών με μειωμένες εισφορές από τους γεωργούς.
  • Κάλυψη όλων των καλλιεργειών για όλους τους κινδύνους.
  • Δυνατότητα επανεκτίμησης, επιβεβαίωσης και ελέγχου των εκτιμήσεων όπου κριθεί αναγκαίο.
  • Συμπερίληψη όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών σχεδίων/μέτρων που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων.
  • Άμεση και γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων.
  • Συμμετοχή των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

Το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση στηρίχθηκε από το σύνολο των αγροτικών οργανώσεων και από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων αντικατοπτρίζει και την καθολική αποδοχή του νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, στο οποίο καταλήξαμε μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αγροτικές οργανώσεις, αλλά και το σύνολο των οργανωμένων φορέων του αγροτικού μας κόσμου για την αγαστή συνεργασία που αναπτύχθηκε καθώς και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας για τον εποικοδομητικό διάλογο, μέσα από τον οποίο καταλήξαμε σήμερα σε μια σημαντική μεταρρύθμιση για τη Διαχείριση των Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή».

______________

ΜΑΚ/ΣΧ