Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-07-2019 18:22

Συνάντηση Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας με ΔΕΟΚ

Συνάντηση με εκπροσώπους της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ) είχαν την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019, ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΟΚ, παρουσία των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης καθώς και του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΟΚ, οι οποίοι ενημερώθηκαν από το Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών του και αντάλλαξαν απόψεις για διάφορα θέματα που άπτονται της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας γενικότερα.

Τις σημαντικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας, επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ κ. Ιωσήφ Αναστασίου, αναφερόμενος στην ανάγκη αποκατάστασης των μισθών των εργαζομένων και δικαιότερη κατανομή του πλούτου μέσω, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικών νομικών ρυθμίσεων στις συλλογικές συμβάσεις, θεσμοθέτησης γενικού κατώτατου μισθού καθώς και ενίσχυσης των μέτρων και πολιτικών για την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση των νέων.  Επεσήμανε πρόσθετα την ανάγκη για σχεδιασμό ενός μακροχρόνιου οικονομικού μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της οικονομικής κρίσης, που να στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων. Ο κ. Αναστασίου τόνισε ότι η νέα στρατηγική θα πρέπει να δίνει απαντήσεις τόσο στα μακροχρόνια όσο και στα μεσοπρόθεσμα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων. Στα πλαίσια αυτά, συνεχάρη το Συμβούλιο για τη πρωτοβουλία να προχωρήσει, με τη στήριξη της ΕΕ, στη διαμόρφωση μίας μακροχρόνιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, παρέδωσε στον κ. Κληρίδη υπόμνημα στο οποίο η ΔΕΟΚ επισημαίνει βασικές προκλήσεις και προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, προβαίνοντας σε εισηγήσεις για σχετικές μεταρρυθμίσεις, τόσο στον τομέα της απασχόλησης όσο και σε άλλα θέματα και τομείς όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη οικονομία.

Από τη μεριά του ο κ. Κληρίδης επιβεβαίωσε ότι τόσο τα θέματα απασχόλησης και εκπαίδευσης όσο και οι κοινωνικές πτυχές που απασχολούν ιδιαίτερα τη ΔΕΟΚ, λαμβάνονται υπόψη στα θέματα που μελετά το Συμβούλιο, μέσα από το φάσμα της ανταγωνιστικότητας. Ο κ. Κληρίδης ευχαρίστησε τη ΔΕΟΚ για τις θέσεις και εισηγήσεις που μοιράστηκε με το Συμβούλιο. Αναφέρθηκε στις συστάσεις στις οποίες έχει ήδη προβεί το Συμβούλιο προς την Κυβέρνηση, με πιο πρόσφατη τη σύσταση δημιουργίας ταμείου για χρηματοδότηση του μετοχικού κεφαλαίου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και προηγούμενη σύσταση για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω παραγωγικών επενδύσεων. Παράλληλα, ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΔΕΟΚ για άλλα θέματα προτεραιότητας τα οποία εξετάζει το Συμβούλιο και στα οποία αναμένονται σύντομα νέες συστάσεις πολιτικής. Ενημέρωσε πρόσθετα για την πορεία του έργου που αφορά στη διαμόρφωση μιας μακροχρόνιας οικονομικής στρατηγικής για την Κύπρο, στο οποίο τόσο η ΔΕΟΚ όσο και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το νέο μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

________________

/ΣΧ