Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-07-2019 18:57

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στα εγκαίνια του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών για τη στήριξη ευάλωτων Ενηλίκων «ΣΧΕΔΙΑ»

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για τα αποψινά εγκαίνια του Κέντρου Στήριξης και επανένταξης ευάλωτων Ενηλίκων με το όνομα «ΣΧΕΔΙΑ». Το πρώτο κέντρο παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν  το πρόβλημα της αναζήτησης στέγης.

Για τον σκοπό αυτό, συγχαίρω το Δήμαρχο Λεμεσού και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άμεση κινητοποίηση τους για ανάπτυξη προγράμματος για εξυπηρέτηση των ατόμων προς αναζήτηση στέγης. Η δράση του Δήμου Λεμεσού, αποδεικνύει ότι, η προσφορά των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Κύπρο, έχει μετατραπεί σε ένα οργανωμένο σύστημα κοινωνικής προσφοράς που η συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην επίτευξη υψηλότερου επίπεδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες, είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική.

Το Κέντρο «ΣΧΕΔΙΑ» έρχεται να καλύψει την ανάγκη παροχής υπηρεσιών πρώτης υποστηρικτικής βοήθειας αλλά και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα που για κάποιο χρονικό διάστημα έχουν χάσει το σπίτι τους και δυσκολεύονται να εξεύρουν άμεσα άλλο. Με το συντονιστικό του ρόλο, κάθε δημότης θα έχει την ευκαιρία να αναφέρει τυχόν περιστατικά ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση, ώστε άμεσα να συνδεθούν με τους επαγγελματίες του Κέντρου και να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης. Με τις παρεμβάσεις αυτές, θα εντοπίζονται τα πρόσωπα αυτά, τα οποία θα μεταφέρονται στο Κέντρο για συγκεκριμένη πρώτη αντιμετώπιση των αναγκών τους, για παροχή υπηρεσιών ξεκούρασης και προσωπικής φροντίδας για τις πρώτες ώρες. Επιπλέον, βασικός στόχος θα είναι η παροχή υπηρεσιών για κοινωνική επανένταξη, ένταξη τους στην αγορά εργασίας, απόκτηση δεξιοτήτων, ενδυνάμωση του οικογενειακού κλοιού, απόκτηση μόνιμης στέγης και ό,τι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο για κάθε ένα ξεχωριστά.

Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε από τη συνέργεια του Δήμου Λεμεσού με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην αμεσότερη και καταλληλότερη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, περιλαμβάνοντας τις ανάγκες ατόμων που για κάποιο χρονικό διάστημα έχουν ανάγκη στέγης. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα από το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, είναι αρωγός στο εγχείρημα του Δήμου Λεμεσού για τη λειτουργία του Κέντρου «ΣΧΕΔΙΑ». Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη δοθεί στις 3/4/2019 προκαταβολή κρατικής ενίσχυσης ύψους €20.000 και οι υπόλοιπες ανάγκες θα αξιολογηθούν στα πλαίσια της αίτησης για Κρατική Ενίσχυση για το 2019.

Τελειώνοντας, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχετε πάντα την προσωπική μου στήριξη και συμπαράσταση, καθώς και τη στήριξη των επί μέρους Τμημάτων του Υπουργείου του οποίου προΐσταμαι, διασφαλίζοντας ότι η σφαιρική και συντονισμένη προσπάθεια όλων μας μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.

_____________

ΕΚ/ΣΧ