Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-07-2019 15:45

Εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί που προνοούν για αύξηση του επιδόματος ενοικίου και επιδόματος τόκων στεγαστικού δανείου στο πλαίσιο παροχής ΕΕΕ

Κατά την τελευταία συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν ομόφωνα οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί (Παροχή Στέγασης) που προνοούν για την αύξηση του επιδόματος ενοικίου και του επιδόματος τόκων στεγαστικού δανείου που παρέχονται στο πλαίσιο παροχής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι τροποποιητικοί Κανονισμοί είχαν ετοιμαστεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας για την τακτική αναθεώρηση των ποσών που παρέχονται με βάση τη Νομοθεσία και για την ετοιμασία τους είχε προηγηθεί σχετική μελέτη για τις τιμές ενοικιαζόμενων υποστατικών σε διάφορες περιοχές της Κύπρου κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Ιανουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη μελέτη είχε πραγματοποιηθεί και το 2014 και οι αυξήσεις στο επίδομα ενοικίου και τόκων στεγαστικού δανείου που έχουν εγκριθεί, αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των ευρημάτων της μελέτης του 2014 και των ευρημάτων της μελέτης του 2019.

Με την εφαρμογή των Τροποποιητικών Κανονισμών, το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και την επαρχία διαμονής, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Οι αυξήσεις είναι της τάξης του 50% κατά μέσο όρο.

 

Βάσει Μελέτης 2014

Βάσει Μελέτης 2019

Ανά τετραγωνικό

Επίδομα για διαμ. 2 υπνοδωματίων

Ανά τετραγωνικό

Επίδομα για διαμ. 2 υπνοδωματίων

Λευκωσία

€2,80

€224

€4,06

€324,80

Λεμεσός

€2,80

€224

€4,41

€352,80

Λάρνακα

€2,45

€196

€3,50

€280

Πάφος

€1,75

€140

€2,94

€235,20

Αμμόχωστος

€2,80

€224

€2,94

€235,20

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν και ισχύουν όλες οι ειδικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την παροχή αυξημένου επιδόματος ενοικίου ή τόκων στεγαστικού δανείου σε άτομα με αναπηρία, δηλαδή την αύξηση του επιχορηγούμενου εμβαδού κατά 25 τετραγωνικά μέτρα για όλα τα άτομα με αναπηρία και την αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος κατά επιπλέον 50% στα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και κατά 20% στα άτομα με αναπηρία που δεν χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει όλους τους επηρεαζόμενους ότι οι πιο πάνω αυξήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2019.

(ΜΠ/ΕΚ/ΣΧ)